FORESTAL | 02/10/2023  Ruralcat

La Comunidad de Sistemas Agroforestales y Cultivos Mixtos, una nova eina per connectar als usuaris dels sistemes agroforestals

Aquesta eina permet l’intercanvi d’experiències relacionades amb aquests sistemes entre tècnics, entitats científiques i agricultors.

També serveix per compartir informació sobre jornades, formacions i publicacions relacionades.

En el marc dels projectes LIFE AgroForAdapt i Transition, i utilitzant com a base en la plataforma Landfiles, s’ha creat la Comunidad de Sistemas Agroforestales y Cultivos Mixtos, un punt de trobada virtual per  a totes les persones interessades en aquests tipus de sistemes. L'objectiu és  facilitar l’intercanvi d’experiències entre les persones pioneres en la implantació i gestió d’aquests sistemes, les persones potencialment interessades a  instal·lar-los i les entitats dedicades a la consultoria i la investigació en aquesta matèria. A més, també serveix per compartir informació sobre jornades, formacions i publicacions relacionades.

A través d’aquesta comunitat, els seus membres poden preguntar qualsevol dubte que els sorgeixi, i així, crear una bona xarxa de comunicació formada per tècnics, entitats científiques i agricultors. D’aquesta manera, permet intercanviar i progressar a la vegada que enriqueix la base de coneixement sobre els sistemes resilients.

LIFE AgroForAdapt té per objectiu promoure els sistemes agroforestals com a mesura d’adaptació al canvi climàtic dels sectors agrari i forestal en el Mediterrani.

 

Font: DACC