PREVISIÓ AGENDA | 13/07/2016  DARP

L'EA de Manresa visita Transilvània pel projecte Ecomotive

Tres professors de l'Escola Agrària de Manresa han participat en una formació de curta durada del projecte Erasmus+ Ecomotive.

L'EA de Manresa visita Transilvània

Aquest projecte es va iniciar el setembre de 2014 amb l’objectiu de formar formadors en producció ecològica a petita escala d’aturats en zones rurals (introducció a la producció ecològica i aspectes de comercialització, producció d’horta ecològica, producció de fruiters ecològics i cria ecològica de petita ramaderia). Per aconseguir aquest objectiu, s’està preparant un currículum formatiu per als formadors i un currículum formatiu per als usuaris finals. També s’estan redactant uns llibrets didàctics de suport per a ambdues formacions.

El projecte Ecomotive, liderat pel Departament de Producció Ecològica de la Universitat hongaresa Szent István, té tres altres socis hongaresos (el GAK, entitat lligada a la universitat i dedicada a la formació contínua en temes agronòmics, l’Ajuntament de Tiszasas i la Fundació Ormánság), un soci romanès (la Fundació Civitas), un soci anglès (el Ruskin Mill College) i l’Escola Agrària de Manresa del Departament d’Agricultura de la Generalitat de Catalunya (DARP).

La formació de formadors es durà a la pràctica en format pilot a Hongria, el novembre d’enguany, amb l’objectiu de comprovar-ne la idoneïtat i fer-hi les millores que es creguin convenients.

El projecte incloïa dues estades de formació per als socis mateixos: la que s’ha fet aquest juny a l’entitat Civitas de Transilvània (actual Romania) i la que es va fer prèviament al Ruskin Mill College del Regne Unit.

L’objectiu global de la formació a l’entitat Civitas de Székelyudvarhely ha estat que el professorat català, anglès i hongarès experimentés el desenvolupament rural basat en la comunitat. Un concepte una mica abstracte per a activitats ben concretes, com ara visites i tallers.

Visites:

 • Museu dels barrets de palla.
 • Fundació LIA, que treballa a Lokód amb orfes que arriben a l’edat adulta sense cap perspectiva. Els ofereix activitats d’horta amb varietats locals i aprofitament d’esporga com a biomassa o encoixinats de jardineria.
 • Obrador de transformats de fruita per a petits productors associats a Farcád –Farkaslaka.
 • Granja de búfals a Énlaka.
 • Granja de vaques de llet i procés d’elaboració de formatge a Gyergyóújfalú.
 • Pleta de vaques i ovelles que fan transhumància Gyergyószentmiklós.
 • Fructicultor d’Oroszhegy.

Tallers:

 • Artesania amb palla.
 • Cosmètica natural.
 • Elaboració tradicional de pa a Rugonfalva.
 • Decoració de panets tradicionals de gingebre a l’obrador Varga Mézes.

Entre visites i tallers, s’han realitzat sessions de treball per aprofundir en aspectes concrets dels llibrets didàctics de suport que s’estan elaborant o per incrementar els mètodes pedagògics (jocs i dinàmiques) que aquests llibrets inclouran. També s’ha perfilat com ha de ser la formació pilot que es farà a Hongria el mes de novembre.