AJUTS | 02/11/2023  Ruralcat

Disponible la convocatòria FEMPA per implementar la planificació espacial marítima (MSP)

Aquest ajut té com a objectiu finançar projectes que desenvolupin respostes innovadores per fer front a reptes específics que els estats membres de la UE podrien trobar a l'hora de posar en pràctica, supervisar i revisar els seus plans d'espai marítim.

Ja està disponible la convocatòria FEMPA, el Fons Europeu Marítim, de Pesca i d’Aqüicultura, que dona suport a la pesca i als sectors marítims sostenibles de la Unió Europea. Aquesta convocatòria té com a objectiu finançar projectes que desenvolupin respostes innovadores per fer front a reptes específics que els estats membres de la UE podrien trobar a l'hora de posar en pràctica, supervisar i revisar els seus plans d'espai marítim.

Hi ha un interès compartit per desenvolupar respostes innovadores que es puguin aplicar dins d'una conca marina o a través de conques marines, ja que molts d’aquests reptes són comuns als estats membres costaners.

 

- Reflexionar i alinear els seus plans d'espai marítim amb l'ambició del Pacte Verd Europeu i les iniciatives relacionades en àmbits com la mitigació i adaptació al canvi climàtic, la biodiversitat, l'alimentació, la mobilitat, la transició energètica, juntament amb activitats i interessos establerts. Com a instrument transversal amb una base jurídica en tots aquests àmbits polítics, la planificació (MSP) pot actuar com un potent facilitador del "Green Deal" de la UE. 

- Atendre els impactes acumulats dels factors estressants oceànics: promoure l'ús d'un enfocament basat en ecosistemes, incloses les avaluacions d'impacte ambiental (EIA), reforçar el procés de les avaluacions ambientals estratègiques (SEA), que formen part integral de la MSP i promoure el seguiment ambiental per recollir dades i avaluar els impactes.

- Reforçar la dimensió de conca marina: fer front als reptes esmentats anteriorment i integrar les noves iniciatives de la UE requerirà una major cooperació en la planificació d'activitats a les diferents conques marines. 

- Convertir MSP en digital i paneuropeu: l'objectiu d'aquesta "digitalització" és harmonitzar les dades i difondre els continguts d'aquests plans mitjançant una plataforma digital comuna o compartida: Aquest intercanvi de dades facilitarà la consulta i la cooperació transfronterera i permetrà una major participació de les parts interessades en l'establiment i la implementació dels plans d'espai marítim.

 

El pressupost per aquesta convocatòria és de 4M €, i la data límit per presentar-se és el 27 de febrer de 2024.

 

Font: Departament d’Acció Exterior i Unió Europea