AJUTS | 03/08/2016  RuralCat

Ajuts a la creació d'agrupacions i organitzacions de productors forestals

Atès que l'objectiu és fomentar la creació d'agrupacions i d'organitzacions de productors forestals constituïdes com a pimes, en base a l'assoliment d'un pla empresarial durant cinc anys, aquesta convocatòria va dirigida tant a donar suport a la creació de noves agrupacions com a les que es van crear en la convocatòria del 2015.

El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) ha publicat la RESOLUCIÓ ARP/1898/2016, de 22 de juliol, per la qual es dóna publicitat a l'Acord del Consell Rector del Centre de la Propietat Forestal de convocatòria dels ajuts a la gestió forestal sostenible per a l'any 2016, per a la creació d'agrupacions i d'organitzacions de productors forestals (operació de PDR 09.00.01).

Els terminis de presentació de sol·licituds, de finalització de les actuacions i de justificació són els següents:

  1. Presentació de sol·licituds: des de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el DOGC fins al 3 d'octubre de 2016.
  2. Finalització i justificació de les actuacions: 15 de novembre de 2017 inclòs.

La justificació s'ha de realitzar l'any en curs i caldrà presentar la documentació corresponent per tal d'acreditar la producció comercialitzada durant el període del 15 novembre de 2016 al 15 de novembre de 2017.

 

Informació relacionada