AJUTS | 03/08/2016  RuralCat

Selecció dels grups d'acció local pesquers i ajuts per a estratègies

L'objectiu d'aquesta convocatòria és seleccionar els Grups d'Acció Local de Pesca (GALP) i proveir de finançament a les entitats candidates per fer front a les despeses relacionades amb la preparació de les estratègies de desenvolupament local participatiu.

El diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) ha publicat l’ORDRE ARP/193/2016, de 14 de juliol, per la qual es fa pública la convocatòria per a la selecció dels grups d'acció local de la Pesca en el marc del desenvolupament local participatiu del Fons Europeu Marítim i de la Pesca (2014-2020), s'estableix el contingut mínim de les estratègies de desenvolupament local participatiu, i s'aproven les bases reguladores i es convoquen els ajuts per a la preparació d'estratègies de desenvolupament local. (7167 núm. Ordre publicat el 21/07/2016 ).

Podran ser beneficiàries d’aquets ajuts les entitats preseleccionades per a l’elaboració de les estratègies de desenvolupament local participatiu (EDLP).

El termini per presentar les sol·licituds finalitza el 22 d'agost.
 

Informació relacionada