PROJECTES EUROPEUS | 22/01/2024  Ruralcat

L’Oficina del Regant participa en el projecte europeu I-ReWater per avaluar l’ús d’aigua regenerada en cultius de regadiu de l’espai SUDOE

L'objectiu principal d'aquesta investigació aplicada de tres anys és preservar el capital natural per reforçar-ne l'adaptació al canvi climàtic i promocionar una gestió sostenible dels recursos hídrics.

I-ReWater va ser provat a la convocatòria Interreg Sudoe 2021-2027 i compta amb un pressupost de més de 2,2M€ finançats en un 75% pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER).

Un consorci multidisciplinari de 16 entitats d'Espanya, Andorra, Portugal i França, del qual forma part l’Oficina del Regant, liderarà l’ús d’aigua regenerada en cultius de regadiu en el marc del projecte “I-ReWater. Gestió sostenible dels recursos hídrics a l'agricultura de regadiu a l'espai SUDOE”, tal com s'anomena la regió formada pel territori de la península Ibèrica, Principat d'Andorra i Sud de França.

L'Escola Politècnica Superior d'Enginyeria del Campus Terra de la USC lidera el consorci del que també formen part HOPEN – Terre d'Houblon, Le Grand Narbonne Communaute D'Agglomeration, CSIC, Institut Nacional d'Investigação Agrária i Veterinária, IP (INIAV, IP) , Fundació Juana de Vega, Universitat de Tras-os-Montes i Alt Douro, Institut Politècnic de Bragança, IRTA (Institut d'Investigació i Tecnologia Agroalimentàries), Universitat de Còrdova, Águas do Norte, SA, INRAE, Junta d'Andalusia, Gestagua, Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), Generalitat de Catalunya i Principat d´Andorra. El coordinador del projecte és el professor a l'EPS d'Enginyeria i investigador del grup Projectes i Planificació (PROePLA) de la USC, Javier J. Cancela Barrio.

I-ReWater va ser provat a la convocatòria Interreg Sudoe 2021-2027 i compta amb un pressupost de més de 2,2M€ finançats en un 75% pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER).

La prioritat d'aquest projecte és la preservació del capital natural per reforçar-ne l'adaptació al canvi climàtic, a més de la promoció de l'accés a l'aigua i una gestió sostenible dels recursos hídrics a l'espai SUDOE.

 

Reaprofitament amb valor afegit

Les possibilitats que s'obren a l'empara d'aquesta nova investigació són múltiples i no poc ambicioses, ja que, segons es deriva d'estimacions ja realitzades, l'ocupació d'aigua regenerada a l'agricultura de regadiu podria implicar un estalvi del 10% dels recursos hídrics dedicats actualment la tal fi, avançava Javier J. Cancela, coordinador del projecte.

Aquest estalvi permetria destinar a altres usos els recursos hídrics extrets de pous i canals fluvials i, a més, la mateixa composició de l'aigua regenerada, enriquida en nitrogen i fòsfor, entre altres components, tindria propietats fertilitzants per a les terres de cultiu.

Per complir l'objectiu d'aquesta investigació aplicada, al llarg del trienni 2024-2026 es realitzaran 16 projectes pilots en altres localitzacions per testejar l'aprofitament d'aigua regenerada en parcel·les d'agricultura de reg amb diferents cultius.

En paral·lel, el personal investigador analitzarà l'estat actual dels recursos hídrics als territoris que conformen l'anomenat espai SUDOE. En aquest estudi, prestaran especial atenció a l'ús d'aigües regenerades a l'agricultura de regadiu, així com als efectes en la producció i qualitat dels cultius, per tal d'afavorir la resiliència i la seguretat de les aigües.

 

Reproduir el model en altres territoris

Els resultats de les diferents accions parcials desenvolupades permetran la posterior elaboració d’una estratègia d’actuació en l’àmbit internacional que servirà per definir les diferents etapes a seguir en el progressiu procés d’incorporació de les aigües regenerades al conjunt de recursos hídrics disponibles destinats a regadiu.

El projecte I-ReWater també possibilitarà el desenvolupament d'eines per a la millora de presa de decisions, a través de la integració de models i aplicacions ja existents actualment.

 

El paper de l’Oficina del Regant

En aquesta investigació, l'Oficina del Regant s’ocuparà de dur a terme accions de desenvolupament de l'Estratègia Transnacional d'Ús d'Aigua Regenerada al regadiu amb la finalitat que arribi la informació a usuaris i regants dels avenços del projecte, divulgar el contingut tècnic i resultats de les activitats de les activitats pilot que s’executen a I-ReWater i les recomanacions científiques sobre el maneig més adequat en funció del cultiu i de les característiques de l’aigua regenerada.

 

Kick-off al febrer 2024

I-ReWater començarà oficialment a finals de febrer de 2024 durant la reunió d'arrencada al Campus Terra de la USC (Lugo) en què es donaran cita representant dels 16 socis beneficiaris del programa. Aquesta sessió inaugural també servirà per afavorir la interacció entre els diferents socis, així com per perfilar i intercanviar informació de cara a la bona marxa del projecte.

 

Font: DACC

Informació relacionada