RAMADERIA
 | 05/08/2016 
La celebració del I Congrés sobre Transhumància i Camins Ramaders de Catalunya està prevista a l'octubre, els dies 7 (a Lleida), 21 (a Santa Margarida i els Monjos) i 28 (a Tremps).