La producció de carn de porc és responsable del 26% de les emissions de CO2 del sector ramader europeu. Un estudi sobre la petjada de carboni i la petjada hídrica de la producció de carn de porc a Catalunya mostra que la producció de pinsos és la etapa que genera un major impacte, i que el transport també és important.