AJUTS | 15/03/2024  Ruralcat

Ja es poden sol·licitar els ajuts per fomentar la pesca i l'aqüicultura sostenibles i la transformació i comercialització dels productes pesquers

Aquests ajuts són cofinançats amb el Fons Europeu Marítim, de Pesca i d'Aqüicultura (FEMPA), i es poden sol·licitar fins al 13 de maig.

Els ajuts compten amb un pressupost de 6 milions d’euros.

Convocats els Ajuts per fomentar la pesca i l'aqüicultura sostenibles i la transformació i comercialització dels productes pesquers, que estableix el Fons Europeu Marítim, de Pesca i d'Aqüicultura (FEMPA) per als anys 2024-2025. Tenen caràcter de subvenció directament aplicable a les despeses ocasionades per les inversions a bord d'embarcacions pesqueres amb port base a Catalunya, la pesca, l'aqüicultura, la transformació i la comercialització dels productes de la pesca i de l'aqüicultura, realitzades a Catalunya.

Hi ha diferents línies d’ajut:

 

Mesures de foment de la pesca sostenible i la recuperació i conservació dels recursos biològics aquàtics

A.1 Gestió sostenible dels recursos pesquers

A.2 Disminució de l'efecte de la pesca

A.3 Eficiència energètica i mitigació del canvi climàtic sense increment de capacitat

A.4 Millora de les condicions laborals i de seguretat a bord

A.5 Ajuda inicial a joves pescadors

A.6 Ports pesquers, llocs de desembarcament, llotges i ancoratges

A.7 Control, inspecció i observança

 

Mesures de foment d'activitats sostenibles d'aqüicultura i de transformació i comercialització dels productes de la pesca i l'aqüicultura per contribuir a la seguretat alimentària a la Unió

B.1 Inversions productives i creació d'empreses a l'aqüicultura

B.2 Inversions per a la neutralitat climàtica a l'aqüicultura

B.3 Serveis d'assessorament específic per a les explotacions aqüícoles

B.4 Millora de la comercialització mitjançant campanyes de promoció dels productes pesquers i aqüícoles

B.5 Foment de la comercialització en el marc de la qualitat i el valor afegit dels productes, els envasos i les presentacions dels productes pesquers i aqüícoles

B.6 Inversions en comercialització i transformació

B.7 Serveis d'assessorament per a tota la cadena

 

Aquests ajuts, que són cofinançants amb el FEMPA, que hi participa en un 70%, es poden sol·licitar fins al 13 de maig.

 

Font: Departament d'Acció Exterior i Unió Europea