DOSSIER TÈCNIC | 02/04/2024  Ruralcat

Dossier Tècnic nº 127: "Cap a una bioeconomia circular a Catalunya"

Aquest monogràfic fa una radiografia sobre la bioeconomia, un model econòmic circular i sostenible fonamentat en l’ús de recursos biològics renovables i locals per produir béns i serveis en tots els sectors econòmics.

Dossier Tècnic nº 127: “Cap a una bioeconomia circular a Catalunya”.

El Dossier Tècnic nº 127: “Cap a una bioeconomia circular a Catalunya” se centra en la transició cap a la bioeconomia i, en concret, en l’Estratègia de la bioeconomia de Catalunya 2030, que té com a objectiu promoure el desenvolupament sostenible de l'economia catalana mitjançant el foment de l’ús de recursos biològics locals i renovables.

El dossier es divideix en diversos articles tècnics escrits per autors i autores especialistes en la matèria, que s’enfoquen a parlar de l’Estratègia de la bioeconomia de Catalunya i de quatre cadenes de valor rellevants: la millora de la gestió forestal i l’aprofitament dels recursos forestals; la creació de paisatges agroforestals resilients i la provisió sostenible de serveis ecosistèmics; la valorització de les dejeccions ramaderes i els residus orgànics i  l’aprofitament i valorització de coproductes i subproductes de la cadena alimentària. S’aborda també la relació de la bioeconomia amb els ecosistemes, amb les empreses i amb la societat.

El dossier acaba amb una entrevista a Christian Patermann, exdirector de la Comissió Europea, que va introduir el concepte de bioeconomia en el VII Programa marc, conegut en aquell moment com a Coneixement basat en la bioeconomia a Europa. En aquesta conversa, es parlen diversos temes que giren al voltant de la bioeconomia: des de quin enfocament la Unió Europea (UE) va començar a parlar d’aquest model; com ha evolucionat el concepte en les polítiques de la UE; la importància de dissenyar i implementar instruments de planificació per impulsar la bioeconomia; l’Estratègia de la bioeconomia de Catalunya i també, l’Estratègia Forestal; i l’aplicació de la bioeconomia en el sector agrícola i ramader.

El Dossier Tècnic és una publicació del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de caràcter monogràfic sobre aspectes rellevants de l’activitat agrària, ramadera, alimentària, pesquera, forestal i del món rural, realitzada amb la col·laboració d’experts de l’administració, d’universitats i centres de recerca i del sector.

 

Font: DACC