FORMACIÓ A DISTÀNCIA | 29/08/2016  RuralCat

El 5 de setembre s'obriran noves inscripcions a 10 cursos a distància

A partir del proper 5 de setembre, a les 8 del matí, et podràs inscriure a 10 noves edicions dels cursos a distància que ofereix el Servei de Formació Agrària a través del portal RuralCat. Recorda que per agilitzar el procés d'inscripció, la matrícula es fa en línia mitjançant targeta bancària.

FAD 2016

FAD 2016

Del 5 al 14 de setembre et podràs inscriure a noves edicions dels cursos:
1. Curs de nivell bàsic de manipulador i aplicador de productes fitosanitaris.
2. Curs bàsic de producció agrària ecològica. Produccions agropecuàries.
3. Curs bàsic de producció agrària ecològica. Produccions hortofructícoles.
4. Curs bàsic de reg.
5. Bàsic de seguretat i prevenció de riscos laborals en l'explotació agraria.
6. Curs de benestar animal durant el transport.
7. Fonaments zootècnics II.
8. Curs de benestar animal per a personal encarregat d'escorxador.
9. Fonaments zootècnics I.
10. Curs per a elaborar un pla d'empresa agraria.

Com a novetat, a partir d’aquest estiu, el pagament de la matrícula ha començat a fer-se en línia mitjançant targeta bancària. Amb aquest sistema es pretén estalviar passes als usuaris amb la finalitat d’agilitzar el procés d’inscripció. Per més informació, trobaràs el procediment detallat a la Guia d’inscripció.

 

Indicacions per sol·licitar el curs

 

Recorda que per inscriure's cal estar donat d'alta com a usuari de RuralCat. Si encara no n'ets membre pots fer-ho durant aquesta setmana, omplint un senzill formulari.  L'alta és totalment gratuïta.

 

  • Un cop inscrit, entra a la teva àrea de membre i comprova que les dades de la teva fitxa són correctes. Ho pots fer des del menú “El meu perfil/Les meves dades/Canvi de dades personals (pestanya ‘Dades addicionals de RuralCat’)”. Si falta alguna dada, introdueix-la i, a continuació, prem el botó Guardar.
  • Una vegada hagis comprovat la teva fitxa, obre el menú “Formació/Cursos a distància”.
  • Cerca el curs al qual et vols inscriure. Comprova que la inscripció està oberta. En el text del camp "Inscripció" diu "Inscriu-t’hi".
  • Fes clic sobre "Inscriu-t’hi" per tal de realitzar la inscripció.
  • A continuació apareixerà un missatge conforme esteu realitzant la inscripció del curs i l’import. Si esteu d’acord, cliqueu a “Realitzar pagament”, introduïu les dades de la vostra targeta bancària i accepteu.
  • Finalment, rebràs al teu correu electrònic un missatge de confirmació de la matrícula amb un arxiu adjunt amb les instruccions per emplenar la documentació del curs.

 

Informació dels propers cursos a distància

 

 
Aquest curs pretén donar a conèixer les bases de la producció agrària ecològica, relacionant- les amb unes tècniques agràries i estratègies de maneig que permetin produir aliments de qualitat i sans i que afavoreixin la salut dels agroecosistemes en tots els seus aspectes. S'estructura en tres mòduls, el primer dedicat als aspectes generals de la producció agrària ecològica, el segon dedicat a les bases científiques i tècniques d'aquest tipus de producció i el tercer concretament sobre les produccions hortofructícoles.
 
El curs tindrà una durada de 60 hores, començarà el 27 de setembre i acabarà el 2 de desembre.
 
 
 
Aquest curs pretén donar a conèixer les bases de la producció agrària ecològica, relacionant- les amb unes tècniques agràries i estratègies de maneig que permetin produir aliments de qualitat i sans i que afavoreixin la salut dels agroecosistemes en tots els seus aspectes. S'estructura en tres mòduls, el primer dedicat als aspectes generals de la producció agrària ecològica, el segon dedicat a les bases científiques i tècniques d'aquest tipus de producció i el tercer concretament sobre les produccions agropecuàries.
 
El curs tindrà una durada de 60 hores, començarà el 27 de setembre i acabarà el 2 de desembre.
 
 
 
El curs està dissenyat per oferir una formació específica per tal de conèixer, entendre i adquirir les eines bàsiques que permetin elaborar un pla d’empresa, en què s’analitzi, es valori i es defineixi l’estratègia de negoci que cal seguir amb l’objectiu de conèixer quines garanties d’èxit ofereix l’activitat agrària que es pretén desenvolupar.
 
El curs tindrà una durada de 30 hores, començarà el 27 de setembre i acabarà el 11 de novembre.
 
 
 
Aquest és un curs obert però està especialment adreçat als alumnes que estan seguint un itinerari formatiu dins del procés d'incorporació a l'empresa agrària. Els objectius d'aquest curs són: identificar les races de mamífers i les aus d'interès en ramaderia descrivint de les seves característiques morfològiques externes i les seves aptituds productives, conèixer les parts dels diferents aparells i òrgans dels animals i el seu funcionament tenint en compte que formen un tot integrat i descriure la reproducció dels animals, considerant els seus fonaments biològics i les tècniques associades.
 
El curs tindrà una durada de 42 hores, començarà el 27 de setembre i acabarà el 18 de novembre.
 
 
 
Tres són els objectius generals d'aquest curs: Aprendre a analitzar el concepte de malaltia i les causes que l'originen, així com a classificar les patologies més comunes que afecten els animals i conèixer la influència que tenen sobre ells. Caracteritzar els allotjaments ramaders, relacionant-los amb la fase productiva dels animals i l'espècie de destí. Identificar els diferents productes animals, descrivint les seves característiques i les bases fisiològiques de la producció.
 
El curs tindrà una durada de 45 hores, començarà el 27 de setembre i acabarà el 25 de novembre.
 
 
 
Aquest curs té l'objectiu de donar a conèixer la importància del reg i d'evitar el malbaratament d'aigua per a la competitivitat de les explotacions agrícoles. Entendre les relacions entre el reg i la societat i entre el reg i el medi ha de servir per a conscienciar-se de la necessitat de fer un ús responsable de l'aigua que permeti la sostenibilitat dels regadius catalans a llarg termini.
 
El curs tindrà una durada de 50 hores, començarà el 27 de setembre i acabarà el 2 de desembre.
 
 
 
Es tracta d'un curs dissenyat per donar resposta formativa als professionals del sector agrari que estan obligats a obtenir el carnet de manipulador i aplicador de productes fitosanitaris de nivell bàsic. L'objectiu del curs és que l'alumne adquireixi els criteris necessaris per a realitzar una pràctica fitosanitària correcta, s'adoni de les conseqüències que pot comportar una incorrecta manipulació i aplicació dels productes fitosanitaris, tant per a la pròpia salut com per a la d’altres persones, i també per a la conservació del medi ambient i que assoleixi els coneixements bàsics que permetin superar la prova per a l’obtenció del carnet de manipulador de productes fitosanitaris, nivell bàsic.
 
El curs tindrà una durada de 25 hores, començarà el 27 de setembre i acabarà el 4 de novembre.
 
 
 
Aquest és un curs obert però està especialment adreçat als alumnes que estan seguint un itinerari formatiu dins del procés d'incorporació a l'empresa agrària. Els objectius d'aquest curs són: identificar les races de mamífers i les aus d'interès en ramaderia descrivint de les seves característiques morfològiques externes i les seves aptituds productives, conèixer les parts dels diferents aparells i òrgans dels animals i el seu funcionament tenint en compte que formen un tot integrat i descriure la reproducció dels animals, considerant els seus fonaments biològics i les tècniques associades.
 
El curs tindrà una durada de 20 hores, començarà el 27 de setembre i acabarà el 4 de novembre.
 
 
 
Es pretén que, en finalitzar aquest curs, els estudiants puguin: reconèixer els elements de la prevenció de riscos a l’empresa; aplicar el marc normatiu relacionat; avaluar els riscos derivats de l’activitat professional; participar en la planificació i la gestió de la prevenció; aplicar mesures de prevenció i protecció individual i col·lectiva i participar en l’elaboració dels plans d’emergència i evacuació.
 
El curs tindrà una durada de 30 hores, començarà el 27 de setembre i acabarà el 4 de novembre.
 
 
Curs de benestar animal per a personal encarregat d’escorxador
 
Aquest curs pretén oferir una formació general i específica sobre benestar animal a l’escorxador, que permet, alhora, obtenir l’acreditació que exigeix la normativa vigent. El curs té un mòdul general, sobre el coneixement dels animals, el benestar animal i les instal·lacions, equips i procediments relacionats; i termina amb un mòdul específic sobre el transport, l'arribada dels animals a l'escorxador, l'estabulació i el sacrifici.
 
El curs tindrà una durada de 20 hores, començarà el 27 de setembre i acabarà el 4 de novembre.