AJUTS | 02/04/2024  Ruralcat

Nous ajuts per a la realització de projectes de recerca aplicada al sector apícola

L’objectiu dels ajuts és millorar les condicions generals de producció i comercialització dels productes apícoles.

La data límit per tramitar la subvenció és el 19 d’abril.

El Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació del Govern d’Espanya ha convocat unes noves subvencions a projectes de recerca aplicada al sector apícola i als seus productes, dins de la Intervenció Sectorial Apícola, en el marc del pla estratègic de la Política Agrícola Comú (PAC).

L’objectiu final dels ajuts, cofinançats pel Fons Espanyol de Garantia Agrària (FEGA) i amb un pressupost de 519.464 €, és millorar les condicions generals de producció i comercialització dels productes apícoles.

En aquest sentit, les entitats beneficiàries de la subvenció són entitats associatives, com ara les cooperatives agràries; Societats Agràries de Transformació; Agrupacions de Defensa Sanitària; i, agrupacions de qualsevol de les entitats esmentades. També, poden ser beneficiaris els organismes i equips de recerca especialitzats, que procedeixin a l'aplicació de programes de recerca al sector de l'apicultura i els productes apícoles, que tinguin un contracte de col·laboració amb alguna de les entitats contemplades a l'apartat anterior, de qualsevol dels tipus d'agents realitzadors següents: centres públics d'R+D; centres públics i privats de R+D sense ànim de lucre; i, centres tecnològics.

Els projectes hauran de tractar sobre les següents àrees d’investigació: varroosi, i altres malalties de les abelles, en funció de l'evolució de les patologies apícoles a Espanya, inclòs el desenvolupament i millora de tractaments per al seu maneig i control; la síndrome de despoblament de ruscs a Espanya; desenvolupar, millorar o adaptar tecnologia orientada a avaluar, fer seguiment, prevenir i/o limitar els efectes d'espècies depredadores, autòctones o invasores, de les abelles; desenvolupament i millora de tècniques de detecció de les mels destinades a l'anàlisi física, química i de verificació dels requisits de les mels; estudi de les condicions de producció per evitar competència amb els pol·linitzadors silvestres, com ara les càrregues de pecoreig adequades i la determinació de les distàncies adequades entre ruscs; i altres objectius que plantegen l'escenari de l'apicultura per abordar problemes específics del sector apícola o per millorar els resultats del compte d'explotació, incrementant la competitivitat dels productors i productores. La data límit per tramitar la subvenció és el 19 d’abril.

 

Font: Fons Espanyol de Garantia Agrària (FEGA)