SANITAT VEGETAL | 02/04/2024  Ruralcat

Les proves d’expedició del passaport fitosanitari tindran lloc, a partir d’ara, a les Demarcacions Territorials i al Mercat de Flor

Les proves d’acreditació ja no es realitzaran a les Escoles Agràries, sinó que tindran lloc a les oficines de diferents Demarcacions Territorials, excepte a Barcelona, que es continuaran fent al Mercat de Flor i Planta Ornamental de Catalunya.

El termini per a inscriure-s’hi resta obert permanentment, i la prova està lliure de taxa.

Les proves d’acreditació dels coneixements necessaris per realitzar els controls relatius a l'expedició dels passaports fitosanitaris, ja no es realitzaran a les Escoles Agràries, sinó que tindran lloc a les oficines de diferents Demarcacions Territorials del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural (DACC): demarcació territorial a Girona (Castelló d’Empúries), demarcació territorial a Lleida (Lleida), demarcació territorial a Tarragona (Tarragona), demarcació territorial a Terres de l’Ebre (Roquetes). A Barcelona, en canvi, es continuaran fent al Mercat de Flor i Planta Ornamental de Catalunya.

Es recorda als operadors de material vegetal que han d’emetre el passaport fitosanitari, que és un requisit obligatori, segons el Reglament 2016/2031 relatiu a les mesures de protecció contra les plagues dels vegetals, haver superat una prova d’acreditació dels coneixements necessaris per a l’emissió de passaports fitosanitaris.

Les persones que hagin de realitzar la prova podran inscriure's a través del portal de tràmit de Generalitat de Catalunya, escollint d'entre diferents opcions de llocs, i posteriorment rebran un correu de la convocatòria. El dia, hora i lloc de realització de la prova es decidirà en funció del nombre d'inscripcions rebudes.

El mateix dia de la prova, just abans de la realització d’aquesta, es durà a terme una breu formació, d’assistència voluntària per part de les persones inscrites, per explicar els aspectes més importants a considerar a l’hora d’expedir passaports fitosanitaris.

Les persones que una vegada hagin fet la inscripció a la prova i hagin rebut notificació de convocatòria, en cas de no assistir a la prova a la qual hagin estat convocats hauran d’inscriure’s de nou per a properes convocatòries.

El curs és obert a tota persona que hi estigui interessada i per accedir-hi cal estar registrat/da al portal RuralCat. Cada aspirant podrà preparar-se els temes lliurement, però també disposa d’un servei de tutoria i d’una bústia de correu per als dubtes tant de tipus administratiu com tècnic.

El termini per a inscriure-s’hi resta obert permanentment, i la prova està lliure de taxa.

Per a més informació, es pot consultar la fitxa del curs i en cas de necessitat de resoldre qualsevol aclariment referent al temari es pot contactar amb el Servei de Sanitat Vegetal a través del correu electrònic curspf.accioclimatica@gencat.cat

També es poden consultar tots els detalls a la pàgina web de Sanitat Vegetal, a l’apartat ‘Informació del passaport fitosanitari’.

 

Font: DACC