AJUTS | 11/04/2024  Ruralcat

S’aproven dues noves línies d’ajut per a projectes d’R+D+I de gestió de l’aigua, medi aquàtic i risc d’inundació

L’Agència Catalana de l'Aigua (ACA) impulsa dos nous ajuts per al finançament de projectes de preservació i millora del medi aquàtic i projectes d’especialització intel·ligent vinculada al risc d’inundació.

Els ajuts compten amb un pressupost d'1'6 milions d'euros.

L’Agència Catalana de l'Aigua (ACA) ha posat en marxa les bases de nous ajuts per al finançament de projectes en el marc de la recerca, el desenvolupament i la innovació (R+D+I), amb una aportació d’1’6 milions d'euros segregada en dues línies: 1’2 milions d'eurosper a projectes que tinguin a veure amb la preservació i millora del medi aquàtic i 400.000 € per a projectes sobre especialització intel·ligent vinculada al risc d’inundació.

La primera dotació, de preservació i millora del medi aquàtic, possibilita un ventall ampli de línies de treball, com ara:

-Sequera i adaptació al canvi climàtic: engloba projectes que analitzin i prediguin fenòmens externs en relació amb l’estat de les masses d’aigua, amb la finalitat de garantir la disponibilitat del recurs davant possibles episodis de sequera, onades de calor, incendis, etc.; els projectes es poden centrar també en qüestions entorn amb la recàrrega d’aqüífers i els contaminants en aigües subterrànies; o bé focalitzar-se en el canvi climàtic, sempre des del punt de vista de la gestió de l’aigua.

-Economia circular i reutilització: se centra en estudis que han d’estar emmarcats en l’àmbit de la reutilització d’aigua i la producció d’aigua regenerada.

-Ecosistemes mediterranis i millora de l’estat del medi: hauran d’avaluar sistemes d’autodepuració dinàmica de nutrients i contaminants; fer propostes de revegetació i condicionament; definir mètodes per a l’establiment de l’estat ecològic en ecosistemes; gestionar sediments; avaluar sistemes marins, etc.

-Sanejament i protecció del medi: implantació de sistemes de traçabilitat de compostos contaminants; els tractaments en sistemes públics de sanejament i abastament; la restitució del medi i descontaminació; l’increment de la qualitat de l’aigua regenerada; la digitalització del cicle de l’aigua, etc.

-Serveis ambientals i anàlisi socioeconòmica: metodologies d’anàlisi i càlcul de costos ambientals; metodologies de valoració de serveis ecosistèmics, eines de suport a la decisió per millorar la gestió i el control tributari de les dades; estudis que permetin incrementar el coneixement dels efectes socials relacionats amb la gestió hídrica, etc.

En segon terme, la dotació relativa al risc d’inundació, podrà comptar amb projectes sobre el desenvolupament i implantació d’eines i instruments per a la generació d’avisos o l’ajuda a la presa de decisions, així com el desenvolupament i implantació d’eines i aplicacions que millorin la interacció de dades i la participació per part de la ciutadania.

 

Font: DACC