BIOECONOMIA | 15/04/2024  Ruralcat

Es presenten els resultats del mapatge d’infraestructures tecnològiques de l’ecosistema RDI català en l’àmbit de la proteïna alternativa

L’objectiu de l’estudi és identificar l’estat i l’existència de tecnologies i infraestructures tecnològiques per desenvolupar la proteïna alternativa dins de l’ecosistema català.

L’estudi es focalitza en cinc cadenes de valor: proteïna d’origen vegetal, fermentació, algues, insectes i carn cultivada.

Amb l’augment de la població i la disminució dels recursos, s’està valorant la diversificació de les fonts de proteïna que s’utilitzen per a l’alimentació humana i animal arreu del món. La recerca en ciència i tecnologia d’aliments s’està centrant en l’exploració de nous ingredients, amb baix impacte ambiental i propietats nutricionals adequades, i en el desenvolupament de processos més eficients i noves formulacions.

En el marc de la fira Alimentària 2024, es van presentar els resultats de l’estudi “Diagnòstic i mapatge d’infraestructures tecnològiques de l’ecosistema RDI català en l’àmbit de la proteïna alternativa, que ha estat elaborat conjuntament per EURECAT i l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA), impulsat pel Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural (DACC) i ACCIÓ, l’Agència per a la Competitivitat de l’Empresa, i cofinançat en el marc del Programa operatiu del fons FEDER de Catalunya 2021-2027.

L’objectiu de l’estudi és identificar l’estat i l’existència de tecnologies i infraestructures tecnològiques per desenvolupar la proteïna alternativa dins de l’ecosistema català. L’estudi es focalitza en cinc cadenes de valor: proteïna d’origen vegetal, fermentació, algues, insectes i carn cultivada.

A partir de dades bibliogràfiques i d’entrevistes en profunditat amb una varietat d’agents, l’estudi presenta conclusions per a cadascuna de les cadenes esmentades: sobre les tecnologies disponibles, les que manquen, la seva maduresa tecnològica (TRL) i les barreres existents per al seu desenvolupament.

Com a conclusió general, l’estudi ha identificat com a principals barreres d’implementació la necessitat de més coneixement tècnic, la viabilitat econòmica, l’impacte social i l’adaptació de la normativa vigent.

Aquest estudi s’ha dut a terme en el marc del Mecanisme de descoberta d’oportunitats (MDO) de l’Estratègia RIS3CAT 2030.
 

Font: Oficina Virtual de Bioeconomia