BIOECONOMIA | 15/04/2024  Ruralcat

Publicat el Perfil de bioeconomia forestal de Catalunya

La Bioregions Facility de l’EFI ha publicat el Perfil de bioeconomia forestal de Catalunya, una visió general de l’ecosistema català d’innovació en bioeconomia forestal.

Foto: Míriam González

Catalunya forma part de la Bioregions Facility de l’Institut Forestal Europeu (EFI) des de 2022, en el marc de l’Estratègia de la bioeconomia de Catalunya 2030. En aquesta línia, l’EFI ha publicat el Perfil de bioeconomia forestal de Catalunya, una visió general de l’ecosistema català d’innovació en bioeconomia forestal.

Aquest ofereix un retrat dels principals agents de l’ecosistema de la bioeconomia forestal a casa nostra. Se centra en la bioeconomia circular basada en els boscos, entesa com les cadenes de valor que s’originen a partir dels productes forestals, normalment la fusta, però també dels productes forestals no llenyosos, i serveis com el turisme forestal.

A la introducció, es presenta la regió i la seva visió de la bioeconomia forestal. A continuació, l’apartat “Coneix els actors” presenta els agents més rellevants de l’ecosistema de la bioeconomia forestal catalana en deu categories: clústers industrials; empreses líders; centres de recerca i tecnològics; educació en bioeconomia i programes de formació; agències públiques de suport a la bioeconomia forestal; acceleradores d’empreses actives o obertes a empreses emergents de bioeconomia; inversors i empreses de capital risc obertes a la bioeconomia forestal; algunes de les empreses emergents i pimes més rellevants de l’ecosistema català; esdeveniments de bioeconomia i emprenedoria; i, fonts d’informació importants relacionades amb el bosc o la innovació.

La informació sobre els actors de la bioeconomia es pot utilitzar per avaluar l’enfocament del sector de la bioeconomia català i identificar oportunitats. Vol ser una eina útil per als emprenedors per conèixer les condicions que envolten la bioeconomia forestal i els actors amb qui poden contactar per a possibles col·laboracions.

Bioregions Facility de l’Institut Forestal Europeu

La Bioregions Facility és una plataforma per a la cooperació interregional i l’aprenentatge conjunt, que dona suport al foment de la bioeconomia circular forestal. Desenvolupa activitats en tres línies prioritàries. En primer terme, és una plataforma d’aprenentatge de polítiques, per identificar i replicar casos d’èxit, mitjançant una combinació de tallers, enquestes, informes tècnics, visites creuades, etc. D’altra banda, també es configura com un centre d’innovació i descoberta empresarial, per accelerar l’absorció de coneixement i la innovació, mitjançant enfocaments d’innovació oberta i associacions estratègiques. I finalment, desenvolupa un conjunt d’eines de conscienciació social, per entendre millor les percepcions de la societat i per comunicar de manera més eficaç les oportunitats de la bioeconomia forestal, els desenvolupaments actuals i els reptes als actors regionals i europeus.

 

Font: Oficina Virtual de Bioeconomia