ESTADÍSTIQUES | 18/04/2024  Ruralcat

Es publica el mapa de cultius de Catalunya 2023

Així es dona accés a les dades de cultius declarats en la Declaració Agrària DUN 2023 per a la millora de la gestió de les explotacions agràries.

El DACC, referent a nivell europeu en la publicació de dades de la Política Agrària Comuna, comparteix l’àmplia experiència en unes jornades organitzades per la Comissió Europea i el FEGA sobre dades obertes i la PAC.

El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural (DACC) ha publicat el mapa cultius de Catalunya 2023, una publicació amb origen DUN que va iniciar el 2015. La DUN (Declaració anual que han de fer els titulars de totes les explotacions agràries) és l’eina per a realitzar la/es declaracions de les explotacions agràries a Catalunya. S’utilitza també per a sol·licitar ajuts i per a fer determinats tràmits amb el Departament de forma integrada, i alhora serveix per a inscriure’s i actualitzar el Registre d’Explotacions Agràries (SIDEAC - Sistema Integrat de Dades d’Explotacions Agràries de Catalunya).

En el mapa de cultius apareixen georeferenciats els productes declarats a la DUN amb referència Sistema d’Informació Geogràfica de Parcel·les Agrícoles -SIGPAC. També conté informació sobre el grup de cultiu al qual pertany el producte (cereal, cítric, fruita dolça…), i el sistema d’explotació (secà o regadiu). A més, des de l’any 2021 s’inclou la informació de la varietat del cultiu declarada, el tipus de sistema de regadiu (per inundació, aspersió…), i la informació del segon producte quan aquest ha estat declarat a la DUN.

Addicionalment, el mapa de cultius 2023 es pot descarregar des de la web del DACC o la web de dades obertes.

Les dades del mapa de cultius estan disponibles en format shape i geopackage per a fomentar la utilització de noves tecnologies. D’aquesta manera s’impulsa la creació de noves eines i aplicacions per al sector agrari, i, a més, es possibilita la seva anàlisi mitjançant processos de ‘Big Data’. En paral·lel, compleix les obligacions i recomanacions de la normativa estatal i comunitària en l’àmbit de transparència i reutilització de les dades de gestió pública per a la ciutadania.

Aquesta publicació s’afegeix al mapa d’explotacions agrícoles de Catalunya, la capa gràfica que geolocalitza les explotacions agrícoles a partir de les dades declarades a la DUN, amb la qual s’ofereix una informació rellevant per al sector i per a la ciutadania en general, tot respectant les polítiques de transparència i de protecció de les dades personals.

En aquesta línia, cal destacar també que el DACC és referent a nivell estatal i europeu, en la publicació de dades obertes de la Política Agrària Comuna (PAC).

Finalment, val a dir també que les dades del SIGPAC que s’utilitzen per a identificar totes les parcel·les de cultiu de Catalunya es troben publicades d’acord amb els requisits de l’esmentada Directiva INSPIRE, una iniciativa de la UE per a establir una infraestructura d'informació espacial a Europa que està dissenyada per a ajudar a fer que la informació espacial o geogràfica sigui més accessible i interoperable per a una àmplia gamma de propòsits que donen suport al desenvolupament sostenible.

 

Font: DACC