AGRICULTURA | 19/04/2024  Ruralcat

S’impulsen un seguit d’actuacions per reduir els danys que senglars i cabirols originen a la vinya de l'Empordà

El DACC i la DO Empordà està assajant un producte per allunyar els cabirols dels conreus de la vinya, ara que surten els brots tendres de la planta.

Les accions s’emmarquen dins el Pla estratègic de control de danys a Catalunya que té en marxa el Departament des de fa tres anys.

Explorar i combinar diferents accions per posar fre i minimitzar els danys que determinades espècies cinegètiques causen a l’agricultura. El Pla de la vinya a l’Alt Empordà vol donar resposta a la problemàtica concreta que les darreres temporades ha estat patint el sector vitícola amb els danys que ocasionen en aquests conreus els senglars i també, els cabirols.

Des del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural (DACC) s’està implementant una bateria d’actuacions per reduir la problemàtica que van des de millorar la coordinació amb caçadors, ampliar el període de caça del cabirol, agilitzar els tràmits per poder fer batudes i altres actuacions per danys de senglar, promoure tancaments efectius i aplicar productes repel·lents que n’evitin o en redueixin l’accés als camps.

 

Assaig de repel·lent en quatre parcel·les de la DO Empordà

En una finca que produeix vi per a la DO Empordà, situada a Agullana (Alt Empordà) s’hi està assajant un producte natural per conèixer l’efectivitat que pot tenir per evitar possibles danys ocasionats pels cabirols. Les altres tres parcel·les on s’assaja aquest producte estan situades a Capmany, la Selva de Mar i Cadaqués.

Un dels períodes de màxima vulnerabilitat del cep en relació amb els cabirols es dona a la primavera, quan surten els brots tendres de la planta. El producte que aplica el DACC és un repel·lent específic per a cèrvids que actua en l’olfacte i en el gust i redueix l’interès dels cabirols pel consum de brots.

 

Radiografia dels danys per poder actuar amb diferents mesures

El Pla de la vinya de l’Empordà preveia una fase inicial d’anàlisi de la problemàtica en el sector, que s’ha dut a terme amb la col·laboració de DO Empordà. L’àmbit del Pla engloba la plana agrícola de l’Alt Empordà i tota la zona forestal que l’envolta, que s’estén des del cap de Creus fins a l’extrem est del massís de les Salines. 51 àrees de caça formen part d’aquest Pla, que contempla una visió àmplia de la gestió cinegètica per entendre la problemàtica que generen senglars i cabirols com una qüestió conjunta dins del sector, perquè els animals es mouen d’una zona a l’altra buscant aliment i aigua. La radiografia ha permès detectar els punts amb més afectació als conreus de vinya per poder potenciar mesures en els llocs amb més danys.

 

Entesa amb caçadors, agilització de tràmits, autoritzacions per danys i caixes trampes per senglar

El DACC ha mantingut diverses reunions amb les societats de caçadors que formen part del Pla, per tal de conscienciar el col·lectiu de la problemàtica i de la necessitat d’actuació. S’han fomentat altres opcions de control cinegètic, més enllà de les batudes i els aguaits diürns, que poden ser d’utilitat per reduir les afectacions tant de cabirol com de senglar. També s’ha potenciat l’increment de la pressió cinegètica durant el període hàbil (de setembre a març) en zones forestals que envolten la plana agrícola, per tal de reduir densitat poblacional. S’han agilitzat les actuacions diürnes de caça de senglar un cop finalitza la temporada, durant els mesos d’abril i maig, mitjançant un protocol marc, que també afecta la zona de Gavarres i Rocacorba i altres zones amb un històric de danys corroborat.

A partir del mes de juny, les batudes, aguaits diürns i foragitaments amb gossos es poden fer en règim de comunicació, segons la Resolució de vedes, igual que anys anteriors. Aquesta agilització, segons les dades disponibles a la Secció d’Activitats Cinegètiques, ha permès abatre 247 porcs senglars en batuda i 15 en aguaits diürns durant l’estiu de 2023.

El Departament també ha instal·lat caixes trampa per capturar senglars en zones de vinya i des de l’agost s’han capturat amb aquesta modalitat dins l’àmbit del pla 34 senglars.

 

Una Taula específica de la vinya per buscar conjuntament solucions als danys

La Taula de Cogestió de la Vinya s’emmarca en el Pla estratègic de prevenció de danys i control sanitari d’espècies cinegètiques 2025, que el DACC té en marxa des de fa tres anys i que pretén assolir un nombre de senglars, cabirols i conills estable i compatible amb la conservació d’altres espècies dels nostres ecosistemes i les activitats humanes. Especialment, el Pla treballa en la prevenció i la protecció de conreus amb una major dotació de recursos i promou actuacions cinegètiques segures. L’INCAVI col·labora i treballa amb el DACC per aprofundir en el contacte amb el sector vitivinícola i garantir, així, una comunicació i efectivitat de les accions encaminades a apaivagar els efectes dels senglars i altres espècies animals que puguin perjudicar o malmetre la vinya i els conreus.

 

Font: DACC