RECERCA | 22/04/2024  Ruralcat

El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural entra al Patronat d’Agrotecnio

La Fundació Centre de Recerca en Agrotecnologia, Agrotecnio, és un centre CERCA internacional d’excel·lència en recerca agroalimentària.

El Patronat d’Agrotecnio està format pel DACC, la UdL i IRTA.

El Consell de Govern de la Generalitat de Catalunya ha aprovat la modificació dels Estatuts de la Fundació Centre de Recerca en Agrotecnologia (Agrotecnio), confirmant la participació de l’Administració de la Generalitat de Catalunya en el Patronat del centre. Aquesta aprovació garanteix el compliment del règim jurídic del sector públic, que subjecta les fundacions a adscriure’s a l’Administració pública, i l’article 40.3 de la Llei de la ciència, que estableix que els centres CERCA han de ser creats per l’Administració o aquesta ha de participar en ells.

La composició del Patronat d’Agrotecnio, que estava formada de manera paritària per patrons de la Universitat de Lleida (UdL) i l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA), es modifica i s’incorporen tres patrons de l’Administració de la Generalitat de Catalunya. Per tant, el nou Patronat d’Agrotecnio queda conformat per sis patrons de la Universitat de Lleida, tres del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural (DACC); dos de la Direcció General de Recerca i un de l’IRTA.

La presidència del Patronat es manté en el rector o rectora de la UdL; i la vicepresidència primera, en la persona titular del Departament de l’Administració de la Generalitat de Catalunya competent en matèria d’agricultura i ramaderia.

L’objecte d'Agrotecnio és promoure, desenvolupar, transferir, gestionar i difondre la recerca en l'àmbit de la tecnologia agroramadera i alimentària i la formació en recerca en el mateix camp, alineant la seva estratègia amb la del DACC. Amb aquesta finalitat, la Fundació integra grups i nivells reconeguts en la recerca d'aquestes àrees, definint projectes interdisciplinaris orientats a desenvolupar nous coneixements i tecnologies que situïn la seva recerca al màxim nivell internacional. La Fundació estableix relacions amb centres de prestigi internacional a fi de desenvolupar projectes de gran abast internacional.

 

Sobre el centre Agrotecnio

La Fundació Centre de Recerca en Agrotecnologia, Agrotecnio, és un centre CERCA internacional d’excel·lència en recerca agroalimentària. El seu objectiu principal és desenvolupar recerca traslacional d’alt impacte per al benefici d’un gran ventall d’agents. La recerca de Agrotecnio es nodreix d’una àmplia gamma de coneixements especialitzats en ciències agronòmiques i mediambientals, ciències animals i ciències dels aliments tenint en compte el concepte d’“una sola salut”, un plantejament integrat i unificador per a equilibrar i optimitzar la salut de les persones, els animals i el medi ambient. A Agrotecnio hi ha 15 grups de recerca que formen part de tres grans àrees (vegetal, animal i aliments) i que pertanyen a dues universitats catalanes, la Universitat de Lleida (UdL) i la Universitat de Barcelona (UB). Creat en 2012, el centre és al campus agroalimentari, forestal i veterinari de la UdL i forma part del sistema CERCA (Centres de Recerca de Catalunya).

 

Font: Agrotecnio

Informació relacionada