ESCOLES AGRÀRIES | 30/04/2024  Ruralcat

Les Escoles Agràries programen més de 600 formacions per promoure la millora del sector agropecuari, alimentari i forestal durant el 2024

A Catalunya hi ha 15 Escoles Agràries que treballen per oferir formació i altres serveis al sector.

La formació que ofereixen és en modalitat presencial, semipresencial i/o en línia.

Les Escoles Agràries han programat més de 600 formacions, englobant així els cursos de formació contínua i les jornades de transferència tecnològica per l'any 2024. Cada escola s'ha encarregat de programar i planificar les formacions segons la seva especialització, que s’engloben en els següents camps d'actuació: indústries agroalimentàries, gestió empresarial i assessorament, sector agropecuari, sector forestal i sector vitivinícola.

Es tracta d’una àmplia oferta de formació contínua, en modalitat presencial, semipresencial i/o en línia, per a l’actualització permanent dels coneixements dels professionals del sector agropecuari, alimentari i forestal de Catalunya. L’objectiu és transmetre informacions sobre l’actualitat i les tendències dels diferents sectors, així com satisfer les necessitats d’aquests.

Tant les jornades com els cursos representen una forma de capacitació professional especialitzada i personalitzada. Això s'aconsegueix mitjançant l'organització de grups reduïts, fomentant un tracte més pròxim entre estudiants i professors, la qual cosa influeix positivament en l'excel·lència educativa.

Aquesta és una previsió, i tots els cursos de formació contínua i jornades tècniques que es vagin organitzant partint d'aquesta planificació es podran consultar al portal RuralCat.

 

Font: Escoles Agràries