AJUTS | 17/05/2024  Ruralcat

Oberta la 2a convocatòria Chameleon de solucions TIC per a agricultura, silvicultura i ramaderia

L'objectiu del projecte CHAMELEON és construir un nou ecosistema de plataforma de drons reconfigurable i polivalent amb xarxes d'agents UAV heterogènies.

L’import d’aquest ajut és de 300.000€, i la data límit per sol·licitar-lo és el 30 de juny de 2024.

El canvi climàtic està tenint un impacte important en la seguretat alimentària. Més de 815 milions de persones pateixen fam crònica. El món ha d'augmentar la producció d'aliments gairebé un 50% l'any 2050 per alimentar una població de nou mil milions, però els recursos com la terra i l'aigua són cada cop més escassos. Les comunitats agrícoles i altres persones implicades en l'agricultura han d'adaptar l'agricultura al canvi climàtic i a altres reptes. En aquest context, les eines i tecnologies impulsades per les TIC necessàries per millorar la presa de decisions mitjançant una informació precisa, fiable i oportuna tenen un paper important a jugar. Els ecosistemes de l'agricultura, la silvicultura i la ramaderia han de mirar cap a les tecnologies emergents per trobar solucions per superar alguns dels reptes als quals s'enfronten. 

L'objectiu del projecte CHAMELEON és construir un nou ecosistema de plataforma de drons reconfigurable i polivalent amb xarxes d'agents UAV heterogènies que operen a l'aire amb els seus protocols de comunicació de suport, estratègies de navegació i control i estació de monitorització, capaç d'operar de manera autònoma en qualsevol àrea de manera eficient i econòmica, alhora que s’interconnecta amb els sistemes existents. 

CHAMELEON té tres àmbits d'actuació ben definits, els de l'agricultura, la silvicultura i la ramaderia. El consorci està format per 12 organitzacions associades distribuïdes en 9 països europeus, amb una alta participació de pimes innovadores (6 en total), 3 universitats i 3 usuaris finals. Els avenços de CHAMELEON es validaran en tres casos d'ús pilot a Espanya, Grècia i Àustria. 

CHAMELEON proposa el desenvolupament d'una plataforma d'UAV sota demanda poblada de paquets optimitzats per mode d'informació i escenaris operatius. Aquests paquets consisteixen en un conjunt d'eines i associades a un problema específic de l'agricultura, la silvicultura o la ramaderia. Un paquet sempre s'associa amb una ubicació on s'ha dut a terme el pilot, però es beneficiaria de ser validat en diversos llocs geogràfics. Un paquet també es pot restringir a un nombre limitat de models d'UAV, però sempre es valorarà una àmplia compatibilitat. Cada paquet ha d'incloure totes les eines necessàries per a un paquet autònom amb la documentació necessària per a un ús independent.

   Els sol·licitants, a la segona convocatòria oberta, haurien de presentar un escenari pilot detallat de casos d'ús, centrat principalment en la validació de paquets específics desenvolupats dins del projecte CHAMELEON. 

Els sol·licitants seran els encarregats de definir l'àrea on es validarà el paquet, així com d'adquirir les dades necessàries per al paquet mitjançant la seva pròpia infraestructura i equipament. Això inclou l'adquisició d'un UAV i el sensor corresponent si el paquet ho considera necessari i en cas que els sol·licitants encara no en tinguin un. A més, l'escenari pilot proposat pels sol·licitants ha d'incloure informació detallada com ara els paràmetres de vol (per exemple, altitud de vol, tipus de dron i detalls del sensor), què es mesurarà (per exemple, conreus, vinyes) i el tipus i quantitat de dades necessàries per a la validació. Un cop recollides totes aquestes dades, els sol·licitants utilitzaran la Plataforma CHAMELEON per carregar les dades per processar-les per avaluar el paquet a través dels resultats. 

Per als paquets que requereixen un processament gairebé en temps real (per exemple, la vigilància del bestiar), els sol·licitants haurien de tenir un processador a bord als seus UAV, o se'ls podria concedir accés a un processador a bord remot proporcionat pel Consorci CHAMELEON.

Font: Departament d’Acció Exterior i Unió Europea