I+D | 06/10/2010  RuralCat/SINC

Fabriquen maons amb llana

Investigadors espanyols i escocesos han obtingut maons més resistents i ecològics en afegir fibres de llana al material argilós amb què es fabriquen els maons, un polímer natural que s'extreu de les algues anomenat alginat. Segons els test mecànics realitzats, el compost és un 37% més resistent que altres maons de terra estabilitzada, sense coure.

llana_100610supral

 

L'estudi s'ha publicat a la revista Construction and Building Materials i, segons els seus responsables, l' objectiu "era elaborar maons i obtenir un compost més sostenible, no tòxic, que emprés materials locals abundants, i millorés la seva resistència mecànicament".
 

Avantatges del maó ecològic

Els investigadors han analitzat l'efecte del reforçament amb llana d'ovella en diferents terres, i han arribat a diferents conclusions: "Aquestes fibres milloren la resistència dels maons a la compressió, minimitzen les fissures i deformacions per contracció, redueixen el temps d'assecatge, i augmenten la seva resistència als esforços de flexió".
 
Aquesta investigació és una de les iniciatives que fomenten el desenvolupament de materials de construcció cada vegada més sostenibles. S'inclou dins de la fabricació de maons que no requereixen cocció, pel que contribueix a l'estalvi energètic. Segons els autors: "és una alternativa més sostenible i saludable que els materials de maçoneria convencionals, com l'argila cuita i els blocs de formigó".