VINYA I VI | 08/10/2010  RuralCat

Es convoquen ajuts a la destil·lació de subproductes de la vinificació

Es convoquen els ajuts a la destil·lació de subproductes de la vinificació i altres formes de transformació del raïm corresponents a la campanya de 2010-2011. El termini de presentació de sol·licituds és el 31 de juliol de la campanya en curs.

vinya_100810cont

 

Aquesta Ordre té com a objecte definir, dins de l'àmbit territorial de Catalunya, les directrius i actuacions per a l'eliminació obligatòria de subproductes de la vinificació o d'altres formes de transformació del raïm. 
 
Tots els productors, excepte els que no produeixin més de 25 hectolitres de vi o most en les seves instal·lacions, estan obligats a eliminar els subproductes, ja sigui lliurant els subproductes a una destil·leria autoritzada; mitjançant la retirada sota control dels subproductes, la qual ha de ser prèviament autoritzada pel Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural o lliurant vi a una destil·leria o a una fàbrica de vinagre.
 
Els lliuraments de subproductes a les destil·leries i les retirades sota control s'han de fer, com a molt tard, el 15 de juny de la campanya en curs.
 
Les operacions de destil·lació hauran d'haver finalitzat com a molt tard el dia 15 de juliol de la campanya.
 

Destinació dels subproductes retirats

Els subproductes eliminats sota control podran tenir les destinacions següents per ordre de preferència:
  • L'alimentació ramadera.
  • L'aplicació en parcel·la agrícola.
  • El compostatge en instal·lacions autoritzades.
  • La biodegradació en dipòsit controlat.

L'import de l'ajut

L'ajut pagar als destil·ladors autoritzats per la destil·lació dels subproductes és:
  • 1,100 euros/% vol/hl, per l'alcohol brut obtingut a partir de brises.
  • 0,500 euros/% vol/hl, per l'alcohol brut obtingut a partir de mares.