AGRICULTURA | 06/09/2016  DARP/RuralCat

Les eleccions del CCPI ja tenen candidats

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) ha proclamat les candidatures de les eleccions a membres de la Junta Rectora del Consell Català de la Producció Integrada (CCPI), que tindran lloc el proper 22 de setembre.

Aquestes candidatures permetran elegir els vocals a la Junta Rectora, 4 representants de la secció d’operadors productors i 4 de la secció d’operadors elaboradors, respectivament, inscrits al corresponents registres de Producció Integrada.

La Junta Electoral de Catalunya, un cop examinada la documentació que acompanya els escrits de presentació de candidatures i comprovada la seva adequació a la normativa electoral aplicable a les eleccions del CCPI, ha proclamat els candidats següents:

 

Com a representants dels operadors productors:

 

- Candidats de Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya:

 • Martí Costal Condom
 • Pío Galceran Massó
 • David Borda Llobet
 • David Vila Tost

- Candidats d’ Unió de Pagesos de Catalunya:

 • Antoni Escarp Tomàs
 • Josep Planas Quer
 • Josep Zacaries Ferré Simeón
 • Josep Torrents Duran

 

Com a representants dels operadors elaboradors:

 

- Candidats de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya:

 • Antoni Galceran Massó
 • Josep Lluís Escuer López
 • Josep Segura Solé
 • Jaume Bruguera Bataller


Pel que fa a l’elecció dels representants de la secció d’operadors elaboradors, cal destacar que només s’ha presentat una única candidatura, per part de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya. Com a conseqüència d’aquest fet, només caldrà que es celebrin eleccions per escollir representants de la secció d’operadors productors entre les candidatures presentades per la Unió de Pagesos de Catalunya i la presentada per Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya.

 

Dates importants del calendari electoral

 

D’acord amb el calendari establert en la convocatòria publicada el passat dijous dia 30 de juny al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, no serà fins al dia 10 de setembre que finalitzi el termini perquè la Junta Electoral de Catalunya resolgui els recursos presentats contra la proclamació o no-proclamació de candidatures. Un pas previ, segons el calendari electoral, perquè s’iniciïn les votacions el proper dia 22 de setembre.

Com a dates importants del procés, cal remarcar-ne les següents:

 • La campanya electoral es durà a terme de l’11 al 20 de setembre.
 • El dia 17 de setembre és el darrer dia per lliurar el sobre amb el vot per correu.
 • Les votacions tindran lloc el 22 de setembre i l’escrutini es farà el mateix dia.
 • El dia 30 de setembre tindrà lloc la proclamació d’electes.
 • El dia 13 d’octubre es portarà a terme la constitució de la nova junta rectora.


El Consell Català de la Producció Integrada

 

El Consell Català de la Producció Integrada (CCPI) és un organisme que té com a funcions principals el foment, la millora, la promoció i la divulgació de la producció, així com la vigilància, el control i la certificació amb l’objectiu de garantir que els productes etiquetats amb el distintiu de la producció integrada compleixen les normes establertes pel Decret 214/2002, que regula aquesta producció.

La qualitat i la seguretat dels productes es garanteixen mitjançant una certificació oficial que només poden donar empreses acreditades. Aquests productes s’identifiquen amb la ‘Marieta’, que és el distintiu de la producció integrada a Catalunya.

 

Com són aquest productes? Què implica el logotip de la Marieta?

 

El distintiu de la Marieta indica que són aliments produïts mitjançant mètodes respectuosos amb la salut humana i el medi ambient. La producció integrada es basa en la utilització de tècniques de producció, comercialització i elaboració que minimitzen l’ús de productes agroquímics i d’adobs en la producció d’aliments. Aplica processos que afavoreixen la diversitat de l’ecosistema agrícola, d’acord amb els coneixements tècnics i científics.

En aquestes eleccions podran votar un total de 2.758 elaboradors i productors que fan producció integrada i que corresponen, aproximadament, a unes 50.000 hectàrees de cultiu dedicades a aquest tipus de producció.