CIÈNCIA I TECNOLOGIA | 19/10/2010  RuralCat/UPC

Obre un nou centre en tecnologia agroalimentària al Baix Llobregat

Catalunya disposa d'un nou centre de recerca i innovació en les enginyeries agroalimentària, biotecnològica i del medi ambient anomenat Agròpolis. Les noves instal·lacions d'aquesta unitat cientificotècnica donaran servei a grups de recerca de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), així com a empreses i altres institucions externes. Els nous espais, amb un total de 9,14 hectàrees de superfície han estat cedits per l'Ajuntament de Viladecans.

hivernacle_101910supral

Hivernacle multicapella, de placa de PVC i cobert amb film plàstic tipus EVA. Font: UPC.

 

Les instal·lacions

Als terrenys de l’Agròpolis hi ha dos hivernacles, un de vidre (de 929 metres quadrats de superfície dividits en dues naus) i un multicapella, de placa de PVC i cobert amb film plàstic tipus EVA (copolímer d’etilè i acetat de vinil), adequats per al cultiu controlat en condicions especials.
 
Actualment, l’activitat de recerca que es desenvolupa a l’hivernacle de vidre se centra en els cultius de mongetes (varietats Ganxet, Santa Pau, Xana i Tolosa), cebes, pebrots i poinseties; mentre que a l’hivernacle de plàstic s’està acabant un cultiu de cogombre.
 
En aquests nous espais també s’ha construït una nau de mecanització i equipament agrícola d’uns 480 metres quadrats de superfície i 5 metres d’alçada. Es tracta d’una nau dividida en dues parts, una per a serveis generals (maquinària, escomesa de llum, control de xarxes de reg) i equipament agrícola, i l’altra per al laboratori de mecanització agrícola, un laboratori acreditat per a la certificació d’equips de tractaments fitosanitaris com ara herbicides i fungicides. Aquest laboratori liderat per Emilio Gil, professor del Departament d’Enginyeria Agroalimentària i Biotecnologia de la UPC, està destinat a l’activitat de recerca i transferència de coneixement en mecanització agrícola i a la certificació de nous equips comercials i la inspecció d’equips en ús.
 
L’edifici Agròpolis és un altre espai concebut per a la valorització de la recerca i la seva transferència al mercat. Es tracta d’un edifici modular d’uns 800 metres quadrats que disposa d’espais per a despatxos, laboratoris i una sala polivalent.
 
D’altra banda, les 9,14 hectàrees de superfície que té l’Agròpolis disposen d’una xarxa bàsica de reg (20 hidrants amb 3 electrovàlvules cadascun per controlar diferents sectors de reg, amb connexió elèctrica per connectar-hi els equips i instruments de mesura que pugui requerir la recerca a realitzar) i una xarxa de reg per aspersió en 3,85 hectàrees, programable remotament amb sistema de control centralitzat.
 

Previsions d’ocupació

Actualment, hi ha oberta una convocatòria d’oferta d’espais per a l’edifici Agròpolis i la nau de mecanització, que finalitza el proper 22 d’octubre. Quan aquest termini finalitzi, les peticions seran analitzades i valorades segons els criteris de selecció predeterminats per assignar els espais.