AGRICULTURA | 07/09/2016  extensius.cat (IRTA)

El preu del blat de moro continua per sota la mitjana dels darrers cinc anys

El preu del blat de moro a les principals llotges presenta valors similars als de la campanya 2015. Tot i això, aquests dos darrers anys els preus s'han mogut significativament per sota de la mitjana dels últims cinc anys.

Aquesta és la conclusió publicada al butlletí d'extensius.cat (IRTA), basada en  les dades corresponents a l’any 2016 recollides pel gabinet tècnic i d’estudis sectorials del Departament d’Agricultura, Ramaderia , Pesca i Alimentació.

El preu del blat de moro a les principals llotges presenta valors similars als de la campanya 2015. Tot i això, aquests dos darrers anys els preus s’han mogut significativament per sota de la mitjana dels últims cinc, tal com es pot veure a la primera gràfica. També pots veure el detall de l’evolució del preu del blat de moro durant el 2016 a la llotja de Barcelona.

 

Gràfica amb la diferència de preus dels últims dos anys respecte la mitjana 2011-2015

Gràfica d’elaboració pròpia amb l’evolució del preu de blat de moro d’enguany a la llotja de Barcelona a partir de les dades de l’informe

 

Recorda que pots consultar l'evolució setmanal dels preus dels productes agrícoles, ramaders i pesquers en llotges i mercats, al web del DARP.