ALIMENTACIÓ ECOLÒGICA | 21/10/2010  AlimenCat/RuralCat

El MARM presenta un estudi sobre el consum d'aliments ecològics a hipermercats i supermercats

Segons un estudi presentat per la Directora General d'Indústria i Mercats Alimentaris del MARM, Isabel Bombal, els aliments ecològics són una opció de consum a l'alça i la seva facturació ascendeix a 35 milions d'euros malgrat que els nivells de distribució encara són reduïts. Els productes d'alimentació infantil i les conserves vegetals són els que presenten un diferencial de preu més ajustat i els que cobreixen més quota de mercat en la seva categoria.

 

Aquest estudi s'ha dut a terme en supermercats i hipermercats de més de 100 metres quadrats, ja que es on es venen més productes d'alimentació envasats (al voltant del 91% a les categories analitzades), la qual cosa permet fer un plantejament realista sobre l'evolució i penetració dels esmentats productes al mercat interior actual.
 
El document presentat destaca l'evolució dels següents productes analitzats durant un període de dotze mesos (segon semestre de 2009 i primer semestre de 2010):
 

Alimentació seca

 • Oli d'oliva verge+verge extra. El 70,2% de la venda es troba concentrada al canal d'hipermercats.
 • Conserves vegetals. És una de les categories en les quals el producte ecològic té un major pes (0,68% en volum i 0,72% en valor). El 73,2% de la venda es realitza amb llegums cuits. Referent a canals, el 66,6% de la venda es concentra al canal de supermercats grans (1000-2499 metres).
 • Pans. El 82,3% de la venda la concentra el pa de motlle fresc. És una de les categories que presenta les millors xifres de distribució, tant en hipermercats com en supermercats (33% de presència a nivell total).
 • Pastes alimentàries. El 61,4% de la venda es concentra en hipermercats. Aquest és el canal que mostra un diferencial de preu més ajustat i en el qual la distribució d'aquests productes s'ha incrementat en els últims mesos.
 • Melmelades. La presència de melmelades ecològiques fora dels hipermercats és molt reduïda: el 75,1% de la venda es concentra en aquest canal.
 • Brous. És un dels productes en els quals s'observa una major diversificació de les vendes quan es realitza l'anàlisi per canals: el 57,8% de les vendes es realitza als supermercats.
 • Ous. Els nivells de distribució d'aquesta categoria no són molt elevats. També s'observa que les vendes es troben bastant repartides per canals: el 61,4% es realitza als supermercats. Els diferencials de preus més reduïts es localitzen als supermercats mitjans i petits.

Aliments infantils

Aquesta és la categoria en la qual el producte ecològic assoleix un major pes (1,31% en volum i 1,52% en valor). El 98% de la venda la realitzen els potets. Els seus nivells de distribució estan millorant en els últims mesos.
 

Lactis i derivats

 • Llet i substitutius. Producte bàsic d'alta rotació en el qual el 90,4% de la venda la concentra la llet de llarga vida.
 • Mantega. És, d'entre els lactis, la categoria en la qual el segment ecològic assoleix un major pes (0,44% en volum i 0,75% en valor). La venda es troba molt concentrada en els hipermercats i en els supermercats grans, essent molt residual el producte que es comercialitza fora d'aquests canals.
 • Iogurts. Producte d'escassa distribució fora del canal d'hipermercats, en el qual es concentra el 52,9% de les vendes. El 94,2% dels iogurts ecològics venuts es troba dins del segment dels iogurts especials (soja, bífidus, etc.). El diferencial de preu més important davant el producte no ecològic es localitza dins del segment dels iogurts naturals.
 • Postres làcties. La venda es concentra en els hipermercats i en els supermercats grans. Els nivells de presència d'aquests productes són reduïts a tots els canals, essent destacable el fet que en hipermercats s'ha passat en un any de tenir una distribució del 40% a una del 20%. L'arròs amb llet concentra el 47,1% de la venda d'aquests productes.
 • Formatges. Escàs pes de la gamma ecològica (0,04% en volum i 0,06% en valor). Poca presència fora del canal hipermercats, que concentra el 70,2% de la venda i on la distribució d'aquests productes s'està reduint en els últims mesos.
 

Vins         

Una altra categoria en la qual el producte ecològic presenta una importància menor (0,10% en volum i 0,15% en valor). El 96% de la venda ve de la mà de vi amb denominació d'origen protegida. Per canals comercials, el 65,6% de les vendes es concentren als hipermercats.
 

Bases per millorar la comercialització

Durant la presentació de l'estudi, la Directora General d'Indústria i Mercats Alimentaris ha assenyalat que la informació obtinguda contribuirà a establir les característiques específiques de la comercialització dels productes ecològics.
 
Bombal també ha destacat que aquests aliments poden suposar per a la indústria una aposta per productes diferenciats de qualitat i, des d'un punt de vista de màrqueting, destinats a un mercat amb potencial. A més, malgrat les dificultats d'establir una comparació de vendes entre els dos semestres d'informació disponibles en aquesta presentació parcial a causa de l'estacionalitat, s'observa una millor evolució de les xifres de facturació dels productes ecològics davant la resta.
 
Tanmateix, el sector encara es troba amb importants manques d'informació en la part del consumidor i comprador, i per tant del consum, així com en les mateixes dades d'evolució de mercat. Per això es fan necessàries tasques contínues d'investigació i seguiment de les tendències.