APLICACIÓ A PARTIR DE MARÇ DE 2011 | 26/10/2010  RuralCat/MARM

La UE aprova un nou Reglament sobre SANDACH

El Comitè Permanent de la Cadena Alimentària i Sanitat Animal (SCOFCAH) ha aprovat les noves mesures d'implementació del Reglament del Consell i el Parlament Europeu sobre Subproductes animals no destinats al consum humà (SANDACH) que s'aplicarà a partir del mes de març de 2011.

Detall del logotip de SANDACH.

 

L'aplicació del Reglament suposarà novetats en aspectes importants com, per exemple, els mètodes de processament i usos d'aquests subproductes, la simplificació de la càrrega administrativa dels operadors, la importació i exportació d'aquests materials o la millora en les condicions de l'excepció que permet l'alimentació d'espècies silvestres amb aquests materials.
 
El reglament d'implementació desenvolupa les especificacions tècniques aplicables a cada cas, com per exemple els mètodes de processament, les condicions d'ús, els mitjans per assegurar la traçabilitat, els requisits per a la posada al mercat o les condicions d'eliminació o d'importació.
 
En el seu conjunt, el nou marc legal aclareix molts aspectes respecte a l'anterior reglament, estableix requisits més proporcionats als riscos que presenten els diferents subproductes, i compila en un sol text les més de 30 mesures vigents actualment, mantenint els alts nivells de protecció en matèria de Salut Pública i Sanitat Animal assolits amb l'anterior normativa.
 
Una de les principals novetats que contempla el reglament és la determinació d'un punt final en la seva aplicació per a determinats productes (pinsos per a mascotes, biodièsel, pells adobades, llana) que han estat sotmesos a algun tipus de tractament que justifica excloure'ls de posteriors controls veterinaris. En el cas de la llana, a més, el reglament permetrà que per al mercat nacional, el punt final pugui ser establert per l'autoritat competent a la sortida de la pròpia explotació ramadera, si considera que no existeixen riscos sanitaris.
 

Criteris mínims

El reglament estableix criteris mínims harmonitzats per a la designació, en els Estats membres, de zones remotes en les quals es permet l'eliminació mitjançant incineració o enterrament in situ dels subproductes animals. Aquests criteris són coherents amb els contemplats al Reial Decret que estableix els criteris per a l'establiment de les zones remotes a efectes d'eliminació de certs SANDACH, generats en les explotacions ramaderes, pel que no serà necessari readaptar el mateix quan la nova reglamentació entre en vigor.
Les mesures que han de complir el transport i el processament de les diferents categories de subproductes es fan més proporcionades al risc real. El nou reglament exigirà el registre per l'autoritat competent dels transportistes i dels comerciants de subproductes animals.
 

Sistemes alternatius per a les espècies necròfagues amenaçades

Cal destacar la flexibilització dels requisits vigents per a l'alimentació d'espècies necròfagues amenaçades. Aquesta mesura suposa la possibilitat d'habilitar sistemes alternatius als canyets tancats en determinats casos.
 
Aquests sistemes s'autoritzaran tenint en compte estrictes criteris sanitaris per protegir la sanitat animal i la salut pública, emmarcant-los dins de programes de conservació de la biodiversitat. A més es podran utilitzar per a l'alimentació d'altres espècies de carnívors amenaçades (com l'ós o el llop al sud del Duero) o d'aus falconiformes i estrigiformes en zones de protecció especial.
 
El reglament permetrà, de manera transitòria fins a finals de 2012, que els establiments minoristes d'alimentació que no generin més d'una petita quantitat de subproductes animals per setmana, puguin gestionar-los per altres mitjans diferents dels establerts al reglament. Aquest aspecte haurà de ser desenvolupat mitjançant normativa nacional, en la qual es determinaran les condicions alternatives de gestió.