AJUTS | 13/09/2016  RuralCat

Ajuts per al foment de les activitats de promoció dels programes de qualitat

El DARP ha convocat els ajuts als productes amb distintiu de denominació d'origen o indicació geogràfica protegida, ecològics o de producció integrada. El termini per presentar sol·licituds finalitza el 8 d'octubre de 2016.

EL Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya ha publicat la RESOLUCIÓ ARP/2024/2016, de 29 d'agost, per la qual es convoquen els ajuts en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020 per a la participació (operació 03.01.01) i per a les activitats d'informació i promoció dels programes de qualitat dels aliments (operació 03.02.01) corresponents a 2016/2017. (DOGC núm. 7201, 08-09-2016).

Els ajuts per a la participació en programes de qualitat dels aliments (operació 1) estan dirigida a agricultors/es actius/ves, d'acord amb l'article 8 del Reial Decret 1075/2014, de 19 de desembre de 2014, i agrupacions d'agricultors/es que participen per primer cop, a partir de l'1 de gener de 2014, en un programa de qualitat dels aliments. També són sol·licitants i perceptores d'aquests ajuts els Consells Reguladors que representen els agricultors/es i ramaders/es inscrits en el programa de qualitat.

Poden ser beneficiàries i sol·licitants dels ajuts per a les activitats d'informació i promoció (operació 2) els consells reguladors i les federacions de consells reguladors dels programes de qualitat dels aliments.
 

Informació relacionada