AJUTS | 15/09/2016  RuralCat/DARP

La gestió forestal sostenible rebrà ajuts per 6,4 milions al 2017

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació destinarà 6.432.631 euros a la gestió sostenible dels boscos catalans per al 2017. D'aquests ajuts, es reservaran 100.000 euros per lluitar contra el decaïment del pi pinyer al Maresme i al Vallès Oriental

Pineda de pi pinyer. Font: CPF

Pineda de pi pinyer. Font: CPF

Enguany, el DARP té previst destinar 6, 4 milions a actuacions silvícoles, prevenció d’incendis forestals i restauració del potencial forestal, inversions per la transformació i comercialització dels recursos forestals, redacció i revisió dels instruments d’ordenació forestal i a la xarxa viària per a la gestió dels boscos.

Els ajuts d’aquesta convocatòria, que es publicaran en breu al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), són cofinançats entre el Departament d’Agricultura, que aporta el 57%, i el Fons Europeu Agrícola de Desenvolupalment Rural (FEADER).

Segons ha assegurat la consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Meritxell Serret, d’aquests nous ajuts, es reservaran 100.000 euros per lluitar contra el decaïment del pi pinyer que afecta a les comarques del Maresme i el Vallès Oriental.

 

El decaïment dels pins al Maresme i Vallès Oriental


El pi pinyer a les comarques del Maresme i del Vallès Oriental ha patit un fort decaïment per la sequera acumulada els darrers anys i la insuficient gestió dels boscos que ha provocat una excessiva densitat de l’arbrat amb el conseqüent augment de la competència per l’aigua i els nutrients.

Existeixen també causes immediates que originen aquesta situació com ara els atacs per processionària, fongs (principalment Thyropsis halepensis), i diversos perforadors, sobre tot Tomicus destruens.

Des del mes de maig hi ha una comissió tècnica, formada per representants del DARP, la Diputació de Barcelona, el Consell Comarcal del Maresme, el Centre de la Propietat Forestal i les Associacions de Propietaris Forestals locals, que es reuneix periòdicament per acordar actuacions dirigides a disminuir el decaïment del pi pinyer. La comissió es coordina amb tots els ajuntaments per tal de detectar les zones d’afectació i localitzar-ne els propietaris forestals i també ha editat un tríptic informatiu en el que es donen recomanacions a la propietat forestal.

A banda d’aquestes actuacions de caràcter immediat, la comissió treballarà també a mig termini per definir els objectius de les pinedes de pinyer al Maresme, considerant tant els escenaris de canvi climàtic com les perspectives econòmiques. Es pretén potenciar la gestió conjunta de finques forestals per superar la manca de gestió deguda a l’atomització de la propietat, promoure la planificació de les finques forestals i buscar millor sortida comercial a la fusta de pinyer.