AGRICULTURA | 28/10/2016  RuralCat

Els EAPF han de tenir la inspecció favorable abans del 26 de novembre

Finalitza el calendari del Programa d'inspeccions d'Equips d'Aplicació de Fitosanitaris (EAPF) de Catalunya, posat en marxa el Departament per facilitar el compliment de la legislació europea.

La Directiva 2009/128/CE, de 21 d’octubre, del Parlament Europeu i del Consell, que estableix un ús sostenible dels plaguicides, fixa determinats requisits de compliment obligat en aquesta matèria i entre ells l’obligatorietat de les inspeccions periòdiques als EAPF. En aquest context, l’estat espanyol va publicar el Reial Decret 1702/2011, de 18 de novembre, d’inspeccions periòdiques dels equips d’aplicació de productes fitosanitaris on s’estableix que tots els EAPF han d’estar inspeccionats, com a mínim una vegada, abans del 26 de novembre de 2016, exceptuant els equips nous adquirits després del 10 de desembre de 2011, que han d’inspeccionar-se dins del termini de cinc anys després de la seva compra.

Per tal de complir amb el mandat de la Directiva, el Departament d’ Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) va elabora el Programa d’inspeccions de Catalunya, que planificava, entre el segon trimestre del 2015 i el segon trimestre del 2016, les inspeccions dels EAPF al territori català. L’objectiu era concentrar les inspeccions per comarques, facilitant així els desplaçaments als titulars dels EAPF i assegurant que tots els equips d’aplicació hauran passat la inspecció abans de la data màxima permesa.

Així, doncs us recordem que tots els EAPF han de tenir la inspecció favorable abans del proper dia 26 de novembre de 2016. A l’apartat de Maquinària agrícola i mecanització agràriadel portal del DARP trobareu més informació.