I+D | 08/11/2010  Ruralcat/Neiker-Tecnalia

El cultiu aeropònic aconsegueix augmentar la producció de la patata

La Societat per a la Transferència de Tecnologia en Patata, en col·laboració amb l'Institut Basc d'Investigació i Desenvolupament Agrari, està duent a terme la primera experiència a Espanya de producció a gran escala de la primera generació de patata de sembra mitjançant el sistema de cultiu aeropònic. Aquesta tècnica aconsegueix augmentar la productivitat i obtenir uns 20 tubercles per planta en comptes dels tres o quatre que s'aconsegueixen mitjançant els mètodes convencionals. A més, aquest sistema evita la incidència de les malalties que hi ha al terra, suposa un gran estalvi d'aigua i fertilitzants, i permet recollir els tubercles en el moment de creixement òptim.

aeropònic_patates110810supral

Mostra de cultiu aeropònic de patates. Font: Neiker-Tecnalia.

 

La producció de la primera generació de patata de sembra es desenvolupa en hivernacles i consisteix, bàsicament, a mantenir les arrels de la planta exposades a l'aire i en condicions de total foscor. Perquè la planta i els tubercles puguin desenvolupar-se, s'apliquen nutrients en les arrels mitjançant un sistema de nebulització, que polvoritza de forma periòdica aigua enriquida amb nutrients. El fet que els tubercles es desenvolupin a l'aire, permet un gran aireig de les arrels, i que no estiguin afectats pels patògens existents a la terra, per la qual cosa s'augmenta considerablement la producció per planta, increment que redueix substancialment el preu del tubercle.
 

Estalvi i producció més sostenible

 
La nova forma de cultiu permet reduir considerablement la quantitat d'aigua i fertilitzants necessària per a la producció. A més, permet aportar de forma precisa la quantitat d'ambdós elements que necessita la planta en cada fase del seu desenvolupament, amb la qual cosa s'aconsegueix una producció més sostenible des del punt de vista mediambiental.
 
Un aspecte molt destacable d'aquest sistema és que es pot controlar en cada moment el desenvolupament del tubercle, la qual cosa permet recollir-los en el seu moment de creixement òptim. En el cas dels tubercles de primera generació per a sembra es considera que la mida més apropiada és d'entre 20 i 25 mil·límetres de diàmetre. D'aquesta manera, es pot aconseguir una producció homogènia, fita que no es pot assolir amb el cultiu tradicional, ja que amb aquest es recullen de la terra tots els tubercles alhora però no tots presenten el mateix desenvolupament i mida.
 
El mètode convencional de producció de la primera generació de patata per a sembra es basa en plantacions a elevada densitat en bancades amb substrat-torba i en hivernacle. Aquest tipus de producció és molt laboriosa i té un cost de producció molt elevat a causa del reduït nombre de tubercles produïts per planta, entre tres i quatre tubercles-llavor.