AJUTS | 04/11/2016  DARP/RuralCat

Ajuts per millorar la seguretat de les urbanitzacions i nuclis de població enfront dels incendis forestals

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentacióls destinarà 1 milió d'euros als ajuts per a realitzar treballs de tractament de vegetació en les franges de protecció perimetral de les urbanitzacions i nuclis de població. Els Ajuntaments el poden sol·licitar fins al 2 de desembre.

Incendi a la Pobla de Montornès (Tarragonès) aquest agost. Font: DARP

Incendi a la Pobla de Montornès (Tarragonès) aquest agost. Font: DARP

La situació de les zones urbanes-forestals continua essent una de les principals preocupacions del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. Per això, un dels principals objectius és incentivar l’autoprotecció. D’aquesta manera, pensant ja en la campanya de l’estiu 2017, el Departament destinarà un milió d’euros per millorar la seguretat de les urbanitzacions i nuclis de població enfront dels incendis forestals.

Els treballs que se subvencionen consisteixen a aclarir l’estrat arbori i estassar l’estrat arbustiu, en un franja d’almenys 25 metres d’amplada, en els terrenys arbrats i de matoll que envolten les urbanitzacions o nuclis de població. Es respecta un arbre cada sis metres –tenint en compte la mida– i es neteja el sotabosc deixant-hi les espècies que no són inflamables.

L’execució de les actuacions que ara es sol·liciten s’haurà de fer fins al 15 de juny de 2017, quan començarà la campanya d’estiu d’incendis 2017. Les franges de protecció perimetral tenen una doble funció: per una banda, serveixen per mitigar l'acció d'un foc provinent de la zona forestal per facilitar les tasques d'extinció i, d'aquesta manera, salvaguardar els béns i les persones; per l'altra, aquestes franges han de prevenir l'avanç d'un incendi originat dins de la zona urbana i evitar que s'estengui cap a la massa forestal.

Les subvencions s'atorguen per donar compliment a la Llei 5/2003, de 22 d’abril. Les mesures de prevenció d’incendis forestals són obligades a totes les urbanitzacions, nuclis de població, edificacions i instal·lacions situades en terrenys forestals o en la franja de cinc-cents metres que els envolta.

La Direcció General de Forests promou l’establiment i el manteniment de les franges de protecció perimetral en urbanitzacions i nuclis de població. Cal recordar que aquestes franges són únicament una de les cinc mesures a què obliga la Llei 5/2003:

  • Disposar d’una franja exterior de protecció d’almenys vint-i-cinc metres d’amplada.
  • Mantenir les parcel·les i les zones verdes interiors amb la massa arbòria aclarida i lliures de vegetació seca.
  • Pla d’autoprotecció contra incendis forestals.
  • Disposar d’una xarxa d’hidrants perimetrals homologats o una reserva d’aigua equivalent.
  • Mantenir nets de vegetació seca els vials interns i d’accés i les cunetes.


Aquests ajuts han estat convocats per la RESOLUCIÓ ARP/2439/2016, de 24 d'octubre, per la qual es convoquen per a 2017 els ajuts per al tractament de la vegetació en urbanitzacions i nuclis de població afectats per la Llei 5/2003, de 22 d'abril.