SEGURETAT ALIMENTÀRIA | 12/02/2017  RuralCat

Quina flexibilitat és possible en l'aplicació dels reglaments d'higiene als establiments a

L'Agència de Salut Pública de Catalunya ha elaborat un document marc que recull les diferents possibilitats de flexibilització dels requisits d'higiene establerts i explica el marge de flexibilitat que deixa el paquet d'higiene i com les autoritats catalanes adapten els controls oficials a aquesta situació.

Detall de la portada del document

Detall de la portada del document

El “Document marc sobre la flexibilitat en l'aplicació dels reglaments d'higiene als establiments alimentaris de Catalunya” ens parla de les de les diferents possibilitats establertes al paquet d'higiene, que fan referència a l’exclusió d'algunes activitats, la concessió d'excepcions o exempcions i la concessió d'adaptacions de determinats requisits.

Per tal d'enfocar la flexibilitat des d'un punt de vista ampli, en aquest document també s'han inclòs les possibilitats d'aplicació flexible del sistema d’anàlisi de perills i punts de control crític (APPCC).

Finalment, dedica un apartat a la documentació d'orientació per al desenvolupament del control oficial adaptat a aquesta flexibilitat que es duu a terme a Catalunya.