AJUTS | 17/11/2016  DARP/RuralCat

Un total de 42.550 beneficiaris rebran el 70% de l'import dels ajuts directes de la PAC

El DARP farà efectiu aquesta setmana el pagament de 145 milions d'euros, corresponents als ajuts sol·licitats a la DUN 2016 de pagament bàsic, pagament verd, complement a joves i els ajuts del règim de petits agricultors.

Un total de 42.550 beneficiaris rebran el 70% de l’import dels ajuts directes de la Política Agrària Comuna (PAC) que el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) farà efectiu aquestasetmana.

Els ajuts directes formen part de l’anomenat primer pilar dels ajuts de la PAC i el seu pressupost anual disponible a l’estat espanyol és de poc més de 4.000 milions d’euros, dels quals a Catalunya se’n gestionen aproximadament 265 milions d’euros.

El pressupost de la PAC per al període 2014-2020 preveu un total de 408. 310 milions d’euros en fons de la UE, dels quals 308.730 milions d’euros es destinen a pagaments directes i mesures de mercat (l'anomenat primer pilar) i 99.580 milions d’euros, al desenvolupament rural (anomenat segon pilar).

El pagament dels ajuts, tal i com estableix el reglament comunitari, es realitza després dels controls administratius i sobre el terreny. Com que enguany el termini de presentació de la Declaració Única Agrària (DUN) 2016 s’ha allargat fins el 15 de juny, s’ha disposat de menys temps per a dur-los a terme, fet que ha demanat un important esforç de gestió.

La PAC té com a objectiu millorar el nivell de vida als 22 milions d'agricultors i treballadors agrícoles europeus, així com un proveïment d'aliments estable, variat i segur als 500 milions de ciutadans d’Europa. I dins de la PAC, els ajuts de pagament directe es destinen a estabilitzar la renda agrícola per a reforçar la competitivitat i la sostenibilitat de l’agricultura europea, objectiu de la política comuna dels 28 països de la Unió Europea.