ALIMENTACIÓ | 23/12/2016  ACSA/RuralCat

Informació nutricional obligatòria a l'etiquetatge dels aliments

A partir de la segona quinzena de desembre, en aplicació del Reglament (UE) núm. 1169/2011, l'etiquetatge dels aliments ha d'incloure, de manera obligatòria, la informació nutricional, és a dir, el valor energètic i les quantitats de greixos, greixos saturats, hidrats de carboni, sucres, proteïnes i sal.

A partir del 13 de desembre, i en aplicació de la norma comunitària per la qual es regeix l’etiquetatge, el Reglament (UE) núm. 1169/2011 del Parlament Europeu i del Consell, de 25 d’octubre de 2011, sobre informació alimentària facilitada al consumidor, l’etiquetatge dels aliments ha d’incloure obligatòriament, la informació nutricional. A més, a fi que els consumidors puguin comparar aliments, l’etiquetatge ha d’incloure aquesta informació per 100 grams o per 100 mil·lilitres de producte.

La informació obligatòria es pot completar voluntàriament amb els valors d’altres nutrients, com ara àcids grassos monoinsaturats i poliinsaturats, polialcohols, midó, fibra alimentària, vitamines o minerals.

La informació nutricional obligatòria s’ha de presentar en el mateix camp visual, de manera que sigui fàcilment visible, clarament llegible i indeleble. Està regulada la mida de lletra igual o superior a 1,2 mm i s’ha de presentar en format de taula, excepte que l’espai no ho permeti; en aquest cas, es pot presentar de forma lineal.

D’altra banda, a més dels valors per 100 grams o 100 mil·lilitres, es pot expressar per porció o per unitat de consum, a condició que la porció o la unitat de consum que s’utilitzi s’expressi quantitativament en l’etiqueta i s’hi indiqui el nombre de porcions o d’unitats que conté l’envàs.

Estan exempts de fer-hi constar la informació nutricional: els productes sense transformar o curats que inclouen un sol ingredient, l’aigua, la sal, les espècies, el te, els vinagres, els additius alimentaris, les begudes amb grau alcohòlic superior a 1,2% , els aliments en envasos la superfície més gran dels quals sigui inferior a 25 cm² (com ara melmelades o mantegues d’hostaleria), entre d’altres.

Els aliments no envasats també n’estan exempts, però la hi poden fer constar voluntàriament i limitar-la al valor energètic, o bé al valor energètic i a la quantitat de greixos, greixos saturats, sucres i sal, i expressar-la només per porcions o per unitats de consum.