AJUTS | 02/01/2017  RuralCat

El DARP paga 23,34M€ en ajuts a la competitivitat agrària

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) ha iniciat el pagament de 23.347.074€ corresponents als ajuts a la competitivitat agrària. Un total de 1.147 explotacions es beneficiaran d'aquests ajuts, associats al Contracte Global d'Explotació de la convocatòria 2015.

Els ajuts a la competitivitat agrària comprenen els ajuts a la primera instal·lació de joves agricultors, a la millora de la competitivitat de les explotacions agràries, a la mitigació del canvi climàtic en les explotacions agràries i a la diversificació agrària. Aquests ajuts tenen caràcter de cofinançats pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER) que participa en un 43% del finançament i s’emmarquen en el PDR2014-2020.

Amb el pressupost d’aquest any 2016 es dóna suport a la totalitat de les instal·lacions de joves i una part de les inversions sol·licitades i aprovades de la convocatòria 2015. D’aquesta mateixa convocatòria resten pendent de pagament projectes previstos per a les anualitats pressupostàries 2017 i 2018.

Amb l’objectiu de fomentar la creació d'empreses agràries viables per part de persones joves, el DARP va concedir l’any 2015 a 775 joves emprenedors l'ajut a la primera instal·lació. Un cop comprovada la viabilitat i el compliment dels requisits de 712 projectes, els beneficiaris han rebut enguany el primer pagament corresponent al 50% de l’ajut, per un import superior a 10M€.

Pel que fa a l’ajut a la millora de la competitivitat de les explotacions agràries, en aquest any 2016, el DARP ha pagat una subvenció per un import superior a 10M€ a 301 titulars d’explotació, els qual han realitzat una inversió de 20M€.

Pel que fa a l’ajut a la mitigació del canvi climàtic en les explotacions agràries un total de 108 explotacions han rebut 2M€, els quals han suposat una inversió de 4M€. Finalment, 26 explotacions agrícoles s’han beneficiat de l’ajut a la diversificació agrària. Dotat amb gairebé 1M€, ha suposat una inversió de quasi 2,3M€ en activitats que aporten rendes complementàries a l’explotació.

A nivell territorial, els expedients es distribueixen de la següent manera: 

 
 Demarcació
Instal·lacions de joves
Competitivitat
Mitigació
Diversificació
Barcelona
58
13
1
6
Catalunya Central
83
30
30
0
Girona
74
38
8
8
Lleida
321
170
47
8
Tarragona
75
22
13
1
Terres de l’Ebre
101
28
9
3
Total
712
301
108
26
 

La distribució territorial del pressupost pagat és la següent:

 

 
Demarcació
Instal·lacions de joves
Competitivitat
Mitigació
Diversificació
Barcelona
820.000 €
134.697 €
7.755 €
88.396 €
Catalunya Central
1.213.750 €
1.900.094 €
508.311 €
0 €
Girona
1.052.500 €
1.125.557 €
95.595 €
327.927 €
Lleida
4.527.500 €
5.460.092 €
875.690 €
327.798 €
Tarragona
1.075.000 €
505.029 €
175.232 €
119.200 €
Terres de l’Ebre
1.450.000 €
1.224.445 €
282.493 €
50.012 €
Total
10.138.750 €
10.349.915 €
1.945.076 €
913.333 €