FORMACIÓ | 16/01/2017  DARP/RuralCat

El DARP signa els convenis de col·laboració amb Rurbans i Acall

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) ha signat dos convenis de col·laboració: un de renovació amb l'Associació Rurbans i un de nou amb l'Associació de Cervesers Artesans de Lleida (Acall).

El director general d'Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries, Antoni Diaz, i la presidenta de l'associació Rurbans, Vanessa Freixa, han signat el conveni de renovació. Font: DARP

El director general d'Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries, Antoni Diaz, i la presidenta de l'associació Rurbans, Vanessa Freixa, han signat el conveni de renovació. Font: DARP

El director general d’Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Antoni Diaz i Vendrell, ha signat dos convenis de col·laboració a les escoles agràries de Pallars i Tàrrega, dins de la seva visita a les mateixes.

El conveni amb l’Associació Rurbans l’ha signat amb la seva presidenta, Vanessa Freixa, en el marc del Pla de Recuperació de l’oví i amb la finalitat de mantenir l’impuls en formar noves generacions de pastors a Catalunya.

L’Associació Rurbans és una entitat privada sense ànim de lucre que, des de fa nou anys, promou l’Escola de Pastors de Catalunya conjuntament amb l’Escola Agrària del Pallars, que és on s’ha signat el conveni.

Per altra banda, el conveni de col·laboració amb l’Associació de Cervesers Artesans de Lleida ha estat signat per la seva presidenta, Belen Jürschik, per a poder establir una relació de sinergies enfocades a la millora dels coneixements i les tècniques d’anàlisi i control de qualitat en la producció de cervesa artesana, a través de l’Escola Agrària de Tàrrega i el Laboratori Agroalimentari del DARP.

Aquest conveni, signat a l’Escola Agrària de Tàrrega, ha de servir per a programar activitats de formació i de transferència tecnològica encaminades a millorar l’activitat empresarial pel que fa a la gestió, la tècnica de producció, el control de qualitat i la comercialització de les cerveses artesanes.