| 01/02/2017  DARP/RuralCat

Enquestes de producció per a l'alimentació animal

Cada any, es recullen les dades de producció dels productes destinats a l'alimentació animal fabricats en els establiments ubicats a Catalunya. Enguany, els fabricants teniu fins el 15 de febrer per enviar el fitxer emplenat.

Font: DARP

Font: DARP

Els productes destinats a l'alimentació animal inclouen matèries primeres, additius, premescles i pinsos compostos. El Decret 81/2012 estableix l'obligatorietat dels fabricants de productes destinats a l'alimentació animal de comunicar anualment les dades de fabricació de productes per a l'alimentació animal mitjançant una enquesta de producció de cada establiment.

Per tal que ens comuniqueu la informació necessària, el web del DARP us facilita un fitxer Excel (Enquesta de producció 2016) on heu d'incorporar les vostres dades de producció de l'any 2016 (De l'1/1/2016 al 31/12/2016) i un document amb aclariments sobre com emplenar aquest fitxer.

La data límit d'enviament del fitxer emplenat és el 15 de febrer de 2017.

 

Informació relacionada