AGROALIMENTACIÓ | 06/03/2017  DARP/RuralCat

Actualització dels mapes de les indústries agroalimentàries de Catalunya per sectors

A partir de la base de dades del Registre d'Indústries Agràries i Alimentàries de Catalunya (RIAAC), s'han publicat els mapes actualitzats amb la distribució territorial de les indústries agroalimentàries de Catalunya per sectors.

Es tracta d’uns mapes en format pdf que permeten visualitzar, de manera ràpida i senzilla, la implantació en el territori de cadascun dels diferents sectors agroalimentaris.

A més, s’ha ampliat la informació afegint un nou mapa que inclou tots els sectors, i també uns quadres resum del nombre d’indústries agroalimentàries per sectors.

Aquesta informació és complementària a la que també es publica regularment, referent al mapa interactiu on es pot visualitzar la ubicació geogràfica de les indústries agràries i alimentàries de Catalunya on, per exemple, i segons la capa seleccionada, es poden veure totes les indústries a la vegada; i clicant sobre l’establiment industrial, s’accedeix a la informació de les activitats que aquest ha declarat.

Tota aquesta informació és de gran utilitat no només per al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP), sinó també per a altres departaments, administracions, institucions, associacions, i especialment per al mateix sector i per al ciutadà.

La visualització d’aquests mapes es pot realitzar accedint a la informació del Registre d'indústries agràries i alimentàries de Catalunya (RIAAC), on també s’hi pot trobar els 4 llistats que ja es publiquen habitualment: per comarques (pdf), per activitats (pdf), per titularitat (pdf), i el llistat de totes les indústries (excel).

Des del DARP es treballa per tal de donar transparència i fer pública la informació de què disposa a través dels seus registres i reconeixements oficials, i que considera que pot ser d’interès per a qualsevol persona i/o entitat.