AJUTS | 10/03/2017  CPF/RuralCat

Convocatòria d'ajuts a la gestió forestal sostenible 2017

S'ha convocat els ajuts per a la gestió forestal sostenible en finques de titularitat privada per a l'any 2017, corresponents a la millora de la xarxa viària per a la gestió dels boscos, a les actuacions silvícoles de millora i generació de cicles ecosistèmics i a reforestacions i producció de tòfona.

El DOGC núm. 7322, de 6 de març, publica la Resolució ARP/393/2017, de 22 de febrer, per la qual es dóna publicitat a l'Acord del Consell Rector del Centre de la Propietat Forestal de convocatòria d'ajuts per a la gestió forestal sostenible en finques de titularitat privada per a l'any 2017, corresponents a la millora de la xarxa viària per a la gestió dels boscos (operació 04.03.03 del PDR) i a les actuacions silvícoles de millora i generació de cicles ecosistèmics (operació 08.05.01 del PDR).

El termini per presentar les sol·licituds als ajuts per actuacions silvícoles i xarxa viària finalitza el 6 d'abril de 2017. Podeu consultar els tràmits i la documentació en aquest enllaç.

El DOGC núm. 7322, de 6 de març, publica la Resolució ARP/392/2017, de 22 de febrer, per la qual es dóna publicitat a l'Acord del Consell Rector del Centre de la Propietat Forestal de convocatòria dels ajuts per a la gestió forestal sostenible en finques de titularitat privada per a l'any 2017, corresponents a les reforestacions i producció de tòfona, en el marc dels ajuts de minimis. 

El termini per presentar les sol·licituds als ajuts per actuacions silvícoles i xarxa viària finalitza el 6 d'abril de 2017. Podeu consultar els tràmits i la documentació en aquest enllaç.