AGROALIMENTACIÓ | 22/05/2017  RuralCat

Les cooperatives agràries augmenten un 2,6% la facturació global

Les 214 cooperatives federades augmenten el seu pes en la Producció Final Agrària de Catalunya i ja representen més del 37%. A més, el DARP destinarà 6, 7 M€ en ajuts al Pla de competitivitat de les cooperatives agràries de Catalunya durant els propers tres anys.

La Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC) ha presentat les dades de l'Anuari Socioeconòmic del cooperativisme agrari català 2017 en el decurs de la seva XXXIV Assemblea General. Font: DARP

La Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC) ha presentat les dades de l'Anuari Socioeconòmic del cooperativisme agrari català 2017 en el decurs de la seva XXXIV Assemblea General. Font: DARP

La Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC) ha presentat les dades de l’Anuari Socioeconòmic del cooperativisme agrari català 2017 en el decurs de la seva XXXIV Assemblea General. A l’acte, presidit per l a consellera Meritxell Serret, han assistit uns 300 representants del sector.

A Catalunya, hi ha 214 cooperatives agràries federades que han augmentat la facturació global un 2,6%, fins als 1.615 milions d’euros. La facturació mitjana per cooperativa també ha crescut fins al 6% -en gran part resultat de processos d’intercooperació- i ja se situa en els 7,5 milions d’euros.

En la mateixa línia, les cooperatives han incrementat la seva quota en el sector agroalimentari català un 1,8% i ja representen el 37,1% de la Producció Final Agrària. Aquest increment és fruit d’un major pes cooperatiu en els sectors ramaders (23% de participació cooperativa sobre el total català), mentre s’ha mantingut estable la representació de les cooperatives en l’àmbit agrícola (67% del total).

Les cooperatives de ramaderia i pinsos són algunes de les que més han contribuït a l’increment global (amb un augment del 8,3% de la facturació), junt amb sectors com oli d’oliva i fruita seca (increment del 26,1%).

Per territoris, a les Terres de l’Ebre s’ha registrat un increment de la facturació del 20,6%; mentre que a les cooperatives de les comarques de Barcelona l’augment ha estat del 16,2% i a les de Tarragona (excepte Terres de l’Ebre), del 9,2%.

Malgrat un cert retrocés en el volum de facturació (-3,4%), les cooperatives de les comarques de Lleida continuen sent les que tenen un major pes vers al conjunt de Catalunya, fins a un 52,1% del total de la facturació. A més, en aquestes comarques es concentren les cooperatives de major dimensió a nivell de facturació mitjana (12,96 milions d’euros).

 

Cooperatives per sectors i territoris

 

Les 214 cooperatives agràries aglutinen un total de 32.625 socis productors. Es tracta d’una xifra lleugerament inferior al període anterior en consonància amb la tendència general del sector agrari de concentració de les explotacions.

Per demarcacions territorials, hi ha 65 cooperatives a les comarques de Lleida, 64 cooperatives a les de Tarragona, 41 a les Terres de l’Ebre, 27 a Barcelona i 17 a Girona.

Per sectors de producció, hi ha 107 cooperatives que es dediquen a l’elaboració d’oli d’oliva, 86 cooperatives a fruita seca i garrofa, 66 a vi i cava, 41 a fruita dolça, 39 a cereals i farratges, 19 a pinsos, 11 a horta, 9 a ramaderia, 8 a cítrics, 7 a llet, 2 concentren la producció d’arròs i 1 la de planta viva. Cada cooperativa agrària pot dedicar-se a més d’una activitat productiva.

Les cooperatives agràries generen llocs de treball per a 4.438 persones. Majoritàriament, es tracta d’ocupació fixa i amb una forta tendència a l’ocupació femenina (47% del total).

 

El Pla de competitivitat de les cooperatives agràries de Catalunya rebrà 6,7 M€

 

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) destinarà 6,7M€ al Pla de competitivitat de les cooperatives agràries de Catalunya. Així ho ha anunciat la consellera Meritxell Serret en la cloenda de l’Assemblea Nacional de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC), que s’ha celebrat a Falset.

La convocatòria d’ajuts es publicarà a l'estiu i el pressupost aprovat es distribuirà entre les convocatòries corresponents als anys 2017, 2018 i 2019. Una de les principals novetats del Pla de competitivitat de les cooperatives, treballat conjuntament amb el sector, és l'impuls a les plataformes de comercialització, que poden agrupar cooperatives, societats agràries de transformació o societats mercantils sempre que més del 50% del capital social sigui de cooperatives agràries. A més de potenciar la concentració de l’oferta de productes agroalimentaris, el Pla també preveu altres novetats, com són l’establiment de ratis de competitivitat i eficiència, la formació dels consells directius i l’ajut als estudis previs de viabilitat.

Aquesta iniciativa segueix les orientacions del Pla Marc del Cooperativisme Agrari 2016-2020, aprovat pel Govern l’any passat, i té com a objectiu l’adopció de mesures de modernització, de gestió empresarial i de comercialització que augmentin la competitivitat de les cooperatives i millorin les rendes dels productors.