MÓN RURAL | 24/05/2017  DARP/RuralCat

Es redueix un 30% el nombre d'incendis durant la sega

Per sisè any consecutiu el DARP porta a terme la campanya de prevenció i vigilància que abasta unes 250.00 hectàrees situades principalment a Lleida, Tarragona i la Catalunya Central.

Moment de la demostració pràctica d'extintors durant una jornada a Sant Antolí (Segarra). Font: DARP

Moment de la demostració pràctica d'extintors durant una jornada a Sant Antolí (Segarra). Font: DARP

La implicació dels pagesos en els darrers anys ha fet possible reduir el nombre d’incendis originats durant l’activitat de la sega. Així, en les zones de Catalunya considerades cerealístiques, s’ha constatat una reducció del nombre d’incendis, al voltant del 30% de mitjana, en els últims cinc anys. En la temporada de la sega que va del 15 de juny al 31 de juliol, l’any 2012, per exemple, es van produir 35 incendis, mentre que l’any passat van ser 18.

Els treballs de la sega són una activitat agrària amb risc d’incendi, bàsicament perquè es duen a terme a temperatures molt elevades, humitats baixes i amb una vegetació fàcilment inflamable. A més, aquest perill d’incendi es concentra normalment en unes franges horàries determinades. Per aquest motiu, el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) posa en funcionament la Campanya de la Sega. Aquest és un operatiu especial de prevenció d’incendis de suport al món agrícola que pretén reduir el nombre d’incendis i minimitzar-ne els danys.

 

Més de la meitat dels incendis agrícoles, originats per altres causes

 

Només un 46% dels incendis que s’inicien en un terreny agrícola vinculat a la campanya de la sega tenen el seu origen en els treballs pròpiament de recol.lecció. Així, burilles, llamps, accidents, treballs mecànics o forestals representen el 54% de les causes que originen els incendis agrícoles en el la zona de 250.000 situades en les principals zones cerealístiques de Lleida, Tarragona i la Catalunya Central.

El DARP té publicades una sèrie de mesures preventives quan el risc d’incendi és alt que afecten a les recol.lectores de cereal o embaladores i a les màquines picadores que s’acoblen al tractor. La normativa i les recomanacions estan recollides un tríptic informatiu sobre “Codi de bones pràctiques per a la prevenció d’incendis durant la recol·lecció del cereal”.

 

4jornades de difusió de bones pràctiques en la recol·lecció

 

Aquesta setmana, a Sant Antolí, s’ha portat a terme la darrera de quatre jornades incloses dins del Pla Anual de Transferència Tecnològica (PATT) de bones pràctiques per a la prevenció d’incendis durant de recol·lecció del cereal.

Aquestes jornades han tingut una bona acollida i són bàsiques per formar i conscienciar als pagesos sobre la importància de prendre les mesures necessàries per evitar incendis. Es tracta de donar a conèixer als professionals del sector quines són les mesures obligatòries que marca la normativa vigent i quines son les recomanacions que s’han de prendre durant les tasques de recol•lecció del cereal per tal d’evitar risc d’incendis.

L’objectiu d’aquestes jornades és afavorir la reducció del nombre d’incendis accidentals i poder minimitzar-ne els danys quan es produeixin. Per això, des del Departament d’Agricultura es fa èmfasi en tres aspectes importants:

  1. La importància de dur a terme un correcte manteniment i revisió de la maquinària, tenint cura d’aquells punts especialment més problemàtics.
  2. Recordatori de les normatives i explicacions sobre tipus d’extintors amb base d’aigua per front a un petit conat d’incendi.
  3. Recomanació d’elaborar una franja perimetral al voltant del camp un cop finalitzats els treballs de la sega per a minimitzar l’impacte d’un gran incendi.

 

A punt el dispositiu de vigilància 2017


El dispositiu de vigilància del Departament d’Agricultura està format per agents rurals de les set comarques afectades, unitats del GEPIF (Grup Especial de Prevenció d’Incendis Forestals) de Forestal Catalana, i per Agrupacions de Defensa Forestal (ADF) que també participaran en la vigilància d’acord amb la seva disponibilitat. Concretament, el dispositiu es concentra a les comarques de l’Anoia, el Bages, la Conca de Barberà, la Segarra, el Solsonès, la Noguera i l’Urgell. Tots aquests efectius duran a terme un desplegament radial per intentar cobrir el màxim de territori. També hi participa el Grup de Suport Aeri dels agents rurals, com una eina essencial per millorar la detecció de columnes de fum i la coordinació dels efectius terrestres.