AJUTS | 26/05/2017  RuralCat/DARP

Convocatòria d'ajuts per a la venda de proximitat de productes agroalimentaris

El pressupost total de la convocatòria és d'1 milió d'euros i l'import màxim per projecte de 120.000 euros. Enguany s'ha millorat les condicions per a poder acollir-se i ampliar-ne l'abast.

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) de la Generalitat de Catalunya ha convocat els ajuts destinats a la cooperació entre els productors agraris per a la creació i el desenvolupament de cadenes curtes de comercialització i mercats locals de productes agroalimentaris.

El pressupost total de la convocatòria és d’1 milió d’euros i l’import màxim per projecte serà de 120.000 euros. En la convocatòria d’aquest any s’hi han introduït modificacions importants que milloren les condicions per a acollir-se a aquests ajuts i amplien el seu abast.

Els beneficiaris d’aquests ajuts poden ser les persones físiques i/o jurídiques agrupades per a desenvolupar un programa de cooperació per al foment de cadenes curtes i mercats locals de productes agroalimentaris. Aquesta cooperació pot ser horitzontal, en el cas de ser únicament entre agents del sector primari, o vertical si a més dels productors agraris hi participen grups d’agents del sector de la restauració, turisme o consum.

Són susceptibles de subvenció les següents actuacions: despeses d’estudis per a l’elaboració del conveni de cooperació; despeses de funcionament (activitats d’animació, coordinació i relacions públiques; i despeses de constitució i funcionament: gestoria, formació, xarxes socials i personal); despeses directes (lloguer del punt de venda i estudis de viabilitat); les de promoció dels productes comercialitzats; i, únicament en el cas de cooperació horitzontal (entre persones físiques o jurídiques productores agràries), també l’adquisició de nova maquinària i equipaments, disseny i registre de marques col·lectives, i adquisició de programes informàtics.

El model de comercialització de venda de proximitat o de cadenes curtes de comercialització és aquell en què el propi productor agrari és qui efectua la venda o, com a molt, mitjançant un únic intermediari entre productor i consumidor.

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 26 de juliol.