RAMADERIA | 01/06/2017  RuralCat

Serret presenta el Pla del sector làctic català 2017-2019

El Pla del sector làctic català 2017-2019 contempla 15 accions, entre les quals hi ha la creació de l'Institut de la llet i els productes làctics. El pla ha estat elaborat per un grup d'experts format per l'Administració, el sector i especialistes procedents de diferents àmbits.

Catalunya comptarà amb un Institut de la llet i els productes làctics. Aquesta institució, que tindrà com a objectiu posar en valor el consum de la llet i els productes làctics, estarà liderada pel propi sector, amb l’impuls inicial de l’Administració, i treballarà en àmbits com el de la nutrició, la salut o la sostenibilitat.

Aquesta és una de les 15 accions que conformen el Pla del sector làctic català 2017-2019
, que presentat la consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Meritxell Serret, en el marc del Dia Mundial de la Llet. Aquest pla és fruit del treball, de més d’un any i mig, d’un grup d’experts format per l’Administració, sector i especialistes en diferents àmbits amb l’objectiu de potenciar el sector lleter català perquè “pugui fer front als reptes que té plantejats i aprofitar noves oportunitats que garanteixin la viabilitat i el desenvolupament de les explotacions del país”. La consellera ha explicat que el sector lleter català ha viscut en els darrers anys una difícil situació, sobretot a partir de la desaparició de les quotes lleteres, però que alhora ha sofert una innegable transformació i que avui és un sector altament professionalitzat.

El Pla del sector làctic català 2017-2019 s’estructura en tres grans eixos: millora de l’eficiència de la producció lletera, la comercialització i promoció, i la innovació i transferència. I es concreta en 15 actuacions encaminades a garantir vies de continuïtat al sector i aconseguir un major valor afegit als seus productes.

Són línies d’actuació la millora en la gestió de la producció de llet i en la competitivitat tant de productors com de la indústria transformadora, la promoció i diferenciació dels productes agroalimentaris catalans, la intensificació de campanyes d’informació als consumidors, el suport als productes ecològics, el foment a la internacionalització, el suport a la innovació i transferència del coneixement, i el foment a l’associació de la producció per a millorar la comercialització. Així ho han explicat els directors generals d’Agricultura i Ramaderia, i d’Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries, Teresa Masjuan i Carmel Mòdol, respectivament.

Amb totes aquestes accions es vol impulsar i afavorir aquest sector, tant important a Catalunya, amb un entramat d’explotacions ramaderes, que són un element de dinamització socioeconòmica i de cohesió territorial i assegurar el relleu generacional, que és la garantia de futur d’aquest sector.