CAMBRES AGRÀRIES 2011 | 04/01/2011  RuralCat

Es fan públiques les meses i col·legis electorals per a les eleccions a cambres agràries de 2011

Ja s'han fet públiques les meses i col·legis electorals per a les eleccions a cambres agràries de 2011, que es celebraran el 20 de febrer. El cens electoral, on apareixen totes les persones que gaudeixen de la condició d'electores, s'exposa en els ajuntaments des del 29 de desembre de 2010. Qualsevol reclamació sobre la inclusió o exclusió en el cens es podrà fer davant l'Oficina del cens electoral fins al 7 de gener.

espigues verdes_cont_04_01_11

 

La campanya electoral del 2011 tindrà una durada de 15 dies naturals, començarà el 4 de febrer i finalitzarà el dia 18 del mateix mes. Els candidats que es vulguin presentar, ho podran fer davant la Junta Electoral Nacional, entre els dies 8 i 13 de gener.

  

Els comicis de les cambres agràries

 
Les cambres agràries són corporacions de dret públic i la seva funció principal és actuar com a entitat de consulta i de col·laboració amb la Generalitat en matèries d'interès agrari. L'objectiu d'aquests comicis és escollir els 25 membres de les quatre cambres agràries, corresponents a Barcelona, Lleida, Tarragona i Girona. Tanmateix, permeten determinar les organitzacions professionals agràries més representatives, és a dir, aquelles que obtenen, com a mínim, el 10% del total dels vots vàlids emesos en el procés electoral per escollir els membres de les cambres agràries.
 
Les cambres agràries compten amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d'obrar per al compliment de les seves finalitats i, a més, exerceixen les funcions i competències encomanades pel Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.
 
Les primeres eleccions a cambres agràries es van celebrar l'any 1994 i després se'n van fer tres més en els anys 1998, 2002 i 2007. Les últimes eleccions es van celebrar el dia 25 de febrer de 2007 i van exercir el seu dret a vot un total de 34.101 professionals. UP va ser la força més votada amb 63 representants, seguida per JARC (23), ASAJA-AEALL (11) i URAPAC (3).