GOVERN CATALÀ | 10/01/2011  RuralCat

Reestructuració del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

La creació de la nova Administració de la Generalitat de Catalunya ha comportat la modificació competencial de diferents departaments, la denominació d'altres i la reducció dels existents. Aquests canvis afecten, mitjançant el Decret 48/2011, de 4 de gener, al Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, d'acord amb el seu àmbit de competències.

escut_cont_10_01_11

Escut de la Generalitat de Catalunya.

 

D'aquesta manera, el nou Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural s'estructura en els òrgans següents:
  • La Secretaria General.
  • La Direcció General d'Agricultura i Ramaderia.
  • La Direcció General de Desenvolupament Rural.
  • La Direcció General d'Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries.
  • La Direcció General de Pesca i Afers Marítims.
  • La Direcció General del Medi Natural i Biodiversitat.
 
Resten adscrits a aquest òrgan l'Institut Català de la Vinya i el Vi, l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentària, el Consell Català de Producció Agrària Ecològica, el Consell Català de Producció Integrada i el Centre de la Propietat Forestal. També figuren com a agregats a la Direcció General d'Agricultura i Ramaderia els observatoris de la llet, del porcí, de la fruita fresca, de l'alimentació i l'agricultura ecològica i el pertanyent al sector cunícola de Catalunya.
 
Un dels canvis principals és la supressió, respecte a l'anterior Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural, de la  Direcció General de Planificació i Relacions Agràries. També s'elimina de l'anterior Departament de Medi Ambient i Habitatge: la Direcció de Serveis, l'Assessoria Jurídica, l'Oficina de Suport Tècnic i Seguiment de Disposicions, i els Serveis Territorials excepte l'estructura subordinada.
 
Es pot ampliar aquesta informació en el web del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural o en el PDF adjunt.