AJUTS | 04/08/2017  RuralCat

Convocatòria d'ajuts a la millora de la competitivitat de les cooperatives i altres associacions agràries

Es tracta d'un ajut plurianual que està dotat amb 6,7 milions d'euros amb la finalitat de consolidar l'orientació empresarial del sector tot potenciant estratègies de comercialització, cooperació i innovació. El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 16 d'agost.

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació ha considerat convenient establir ajuts plurianuals per incentivar el foment de la millora de la competitivitat de les cooperatives i altres entitats associatives agràries mitjançant la concentració i la intercooperació, com a factor d'incentivació que contribueixi a incrementar la dimensió econòmica i social de les cooperatives agroalimentàries, així com potenciar les zones rurals i a facilitar-ne el desenvolupament, amb l'adopció de mesures de modernització, de gestió empresarial i de comercialització que augmentin la seva competitivitat. Aquests ajuts auxilien processos d'integració cooperativa, serveis de consultoria externa, participació en fires comercials, inversions relacionades amb la transformació i la comercialització de productes agrícoles i contractació de personal qualificat.

El termini de presentació de sol·licituds és fins al dia 16 d'agost de 2017 inclòs.

Es tracta d’un ajut plurianual que està dotat amb 6,7 milions d’euros, el pressupost més elevat dels últims quatre anys i suposa un increment del 164% en relació amb l’ordre precedent de suport al cooperativisme.
Aquesta és la primera convocatòria del Pla de millora de la competitivitat, que sorgeix d’una reformulació del Pla de concentració, intercooperació i modernització de cooperatives i es basa en les conclusions del Pla Marc del cooperativisme agrari català. L’antic Pla de concentració va tenir una vigència de 15 anys, durant els quals es van assolir gran part dels reptes que s’havien plantejat.

Aquests ajuts han estan convocats per la Resolució ARP/1869/2017, de 25 de juliol, per la qual es convoquen els ajuts per al foment de la millora de la competitivitat de les cooperatives i altres entitats associatives agràries corresponents a l'any 2017 (ref. BDNS 357665).