AGRICULTURA | 25/08/2017  RuralCat

Novetats en el cultiu de poma

Aquest més d'agost s'ha dut a terme, a les instal·lacions de l'IRTA a Mas Badia, una jornada fructícola d'estiu dedicada a les novetats en varietats de poma, tècniques de conreu i màquines per a tractaments fitosanitaris .

Prop de 150 persones, entre fructicultors, tècnics i comercials del sector, van participar en aquesta jornada de camp que, com ja és tradicional, és el punt de partida a l’inici de la collita de pomes Gala.

Es van mostrar totes les varietats de Gala, les de referència i les noves recomanades i també els nous clons que van apareixent. Destaca l’elevat percentatge de coloració vermella tant per les estriades tipus ‘Gala Schniga® SchniCo’, ‘Ultima Gala® Banning Gala’ o ‘Gala Venus®’; com per les llises tipus ‘Gala Big Bugs® ABCz-69’, ‘Gala Schniga® SchniCored’ o ‘Gala Star® Galafab’.

En les diferents estacions de camp es va tractar l’aclarida i es va presentar el mètode Greene, una eina de suport justament per saber com ha anat el tractament d’aclarida i decidir si cal una segona intervenció. El mètode és oportú perquè permet saber com ha anat l’aclarida quan encara no s’observen els efectes i quan encara hi ha temps per poder intervenir. Es tracta de mesurar el creixement dels petits fruits en uns moments determinats. Les proves demostren que és un mètode fiable si bé, requereix temps de mesura i marcatge.

Davant d’un cultiu de sorgo es van presentar els resultats dels assajos per reduir els efectes de la replantació, un treball que s’emmarca en un Grup Operatiu. Les estratègies que han mostrat millor creixement dels arbres els primers any de plantació han estat la biofumigació prèvia al cultiu de pomera, ja sigui amb brassicàcies tipus mostassa o gramínies tipus sorgo i l’altre és aplicar adobs orgànics tipus un pellet de Brassica carinata que també ha mostrat molts bons resultats en comparació a l’estratègia habitual (amb aportació de fosfat monoamònic i una esmena orgànica).

També es va abordar l’efecte e les abelles de l’ús de neonicotinoides en pre i posfloració de la pomera. Els resultats han mostrat que els residus trobats dels productes assajats tant en el pol·len com en el nèctar de la pomera estan per sota de la DL50 oral establerta per la EFSA per a cada producte.

Paral·lelament a aquests estudis es van dur a terme altres proves per a trobar productes insecticides que es puguin utilitzar en lloc dels neonicotinoides pel control de pugons, i es van trobar alternatives igual d’eficaces, com per exemple l’azadiractina i l’spirotetramat.

La jornada va culminar amb una demostració de maquinària per a tractaments fitosanitaris. Fede, AMP, Teyme i Makato van presentar els seus atomitzadors per fer tractaments d’alta precisió amb baixos volums de caldo i reduint al màxim la deriva.