INTEGRACIÓ SOCIOLABORAL I SECTOR AGRARI | 08/02/2011  RuralCat

Manresa promou l'ocupació i l'economia social en la producció ecològica

L'Ajuntament de Manresa ha posat en marxa el projecte Llavorae.cat, amb la finalitat de fomentar l'economia social en la producció ecològica, i alhora crear i consolidar llocs de treball en el sector agrari català. El projecte, subvencionat pel Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) i cofinançat per tres entitats en un 30%, té un pressupost total de 785.405,23€.

pala_cont_08_02_11

 

Aquest nou projecte, iniciat el passat mes de gener i amb una duració d'un any, s'ha estructurat en tres eixos d'acció: el foment, la cohesió i la competitivitat del sector agrari català (enfortiment del sector productor); el disseny i la creació de canals de distribució de productes ecològics (organització i impuls de la distribució); i la difusió per a la consolidació de la demanda de productes ecològics.
 
Els beneficiaris de Llavorae.cat seran captats per les vies habituals del Centre d'Iniciatives per a l'Ocupació (CIO) o a través de les accions del present projecte: agricultors tradicionals, persones usuàries dels menjadors socials en situació de risc, i interns de centres penitenciaris per als quals el treball de la terra s'erigeix com una eina de reinserció. Per a l'intermediació laboral se seguirà el procediment habitual en aquests casos: entrevista ocupacional inicial, disseny de l'itinerari d'actuacions i formació contínua. 
Tanmateix, els serveis que s'oferiran a les persones emprenedores són: informació general, assessorament sobre línies de finançament i suport en l'elaboració del pla d'empresa.
 
El programa, liderat per l'Ajuntament de Manresa, compta amb la col·laboració de tres entitats associades: APRODISCA, una empresa que té per objecte la integració sociolaboral de persones en situació o greu risc d'exclusió social del Camp de Tarragona; CEDRICAT, una fundació privada sense ànim de lucre que treballa en contribuir al desenvolupament i a la dinamització dels territoris rurals; i DINAMIS, una empresa focalitzada en l'àmbit ambiental i social. Així mateix, ja que una de les activitats del projecte serà impartir formació en cuina ecològica professional o de reciclatge per restauradors ja establerts o cuiners reputats, la Fundació Alícia col·laborarà donant ressò mediàtic i afavorint l'efecte multiplicador de l'acció.
 
El caràcter innovador del projecte, gràcies al seu vessant tecnològic, i la creació d'una xarxa d'agents del sector, són l'embrió d'un futur clúster del sector agrari ecològic català.
 

 

Informació relacionada